Přihlašování do voleb na pozici studentských ombudsosob

ombusosoby

Přihlašování do voleb na pozici studentských ombudsosob

Kdo je studentská ombudsosoba?
Studentská ombudsosoba napomáhá efektivnějšímu a rychlejšímu řešení problémů a konfliktních situací. Funguje jako poradní, mediační a zprostředkovávající médium mezi studenstvem, pedagogy, vedením jednotlivých institutů i celé fakulty. Jedná se tedy o další z podpůrných orgánů na fakultě. Funkce studentských ombudsosob je k dispozici v rámci každého institutu pro studentstvo na všech stupních studia. 

Kdo se může ombudsosobou stát?
Studentskou ombudsosobou se může stát studující daného institutu, kde studuje bakalářský, magisterský nebo doktorský program. Jde o funkci volenou a volby zajišťují studentské spolky, které na institutech působí. Celé znění Řádu studentského ombudsmana naleznete zde.

Jak budou ombudsosoby vybrány?
Pokud máte zájem stát se studentskou ombudsosobou, můžete od 1. do 26. února 2024 podat svou přihlášku předsedkyni nebo předsedovi volebních komisí jednotlivých studentských spolků (složení volebních komisí bude zveřejněno). Vzorový formulář přihlášky naleznete zde. Samotné volby studentských ombudsosob se uskuteční online 4.-5.3.2024.

Složení volebních komisí

IES 

Jiří Mikulenka  96934503@fsv.cuni.cz (předseda)
Markéta Ondřejová 27856055@fsv.cuni.cz 
Vašek Pham 75240485@fsv.cuni.cz 

IMS

Agáta Kalkusová    41397526@fsv.cuni.cz (předsedkyně)
Richard Růžička   30073204@fsv.cuni.cz 
Matouš Honeš 28069853@fsv.cuni.cz 

IKSŽ

Šimon Charvát  simon.charvat@fsv.cuni.cz (předseda)
Matyáš Fuksa 96083780@fsv.cuni.cz
Hannah Holíková  88704782@fsv.cuni.cz

IPS

Josefina Jakubcová 37442484@fsv.cuni.cz  (předsedkyně)
Jan Mikeš 45917389@fsv.cuni.cz
Adéla Klimešová  54027016@fsv.cuni.cz

ISS 

Ludmila Rašková  79416375@fsv.cuni.cz (předsedkyně)
Markéta Houbová  98695088@fsv.cuni.cz 
Monika Drozdová 76178522@fsv.cuni.cz