Přijďte na přednášku IES v rámci Týdne Akademie věd

Týden AV

Přijďte na přednášku IES v rámci Týdne Akademie věd

Tématem 3. ročníku vědeckého festivalu Týden Akademie věd ČR je „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“.  To je téma, ke kterému máme na Institutu ekonomických studií rozhodně co říci, proto bychom vás letos rádi pozvali na přednášku s diskusí, kde naše kolegyně Jana Votápková a její hosté vysvětlí, jak tým z prestižních evropských vědeckých pracovišť hledá odpovědi na výzvy, které čekají celý zdravotnický systém - především financování a dostupnost kvalitní lékařské péče.  

  • Všichni odvádíme zdravotní pojištění a chceme, aby se nám v případě potřeby dostalo včasné, kvalitní, dostupné a komplexní zdravotní péče. Stárnutí obyvatelstva, více chronických onemocnění či technologický pokrok však staví před systém zdravotnictví nové výzvy stran financování či dostupnosti. Jak dlouho zvládnou příjmy zdravotního pojištění pokrývat výdaje, pokud nenastane změna v jeho nastavení?
  • Lékaři a další zdravotnický personál se soustředí ve větších městech, často tam, kde dostudují. Dostane se vám stejné zdravotní péče bydlíte-li v Praze či pohraničí?
  • Na rozdíl od volného pohybu zboží či služeb a dalších politik EU zůstává zdravotnictví v kompetenci jednotlivých států. Jak můžete čerpat zdravotní péči v zahraničí, žijete-li v pohraničí nebo jste tam na dovolené?

Na tyto a další otázky se snaží odpovědět v rámci mezinárodního projektu FLASH.
Přijďte si poslechnout jak a zeptat se na to, co zajímá vás. 

Na akci si, prosím, rezervujte místo předem ve formuláři na stránkách Týdne AV ČR. 

Těšíme se na vás ve čtvrtek 9.11. od 17:00 na adrese Opletalova 26.