Proběhlo slavnostní předání cen DOT Awards

dot_awards

Proběhlo slavnostní předání cen DOT Awards

Dne 5. 10. 2023 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení ocenění Deloitte Outstanding Thesis Award (DOT Award). Cena určená pro mimořádně kvalitní a vynikající bakalářské a magisterské diplomové práce studentů IES FSV UK, je udílena od roku 2018 na základě již téměř desetiletého partnerství mezi IES a Deloitte. Zkušební komise IES nominují závěrečné práce na cenu na základě kvality práce a výkonu studenta u obhajoby. Zástupci firmy Deloitte následně z nominovaných studentů, kteří obdrží drobné věcné dárky, vyberou omezený počet vítězů, kteří získají samotné -výrazně selektivní - ocenění. Každoročně bývá oceněno přibližně 10% nejlepších prací. 

Zástupce IES, Jiří Novák, ve svém úvodním projevu vyzdvihnul kvalitu nominovaných a oceněných prací a poukázal na to, že pro zisk tohoto prestižního ocenění musí být úspěšní studenti iniciativní a převzít odpovědnost za rozsáhlý a náročný projekt psaní závěrečné práce. Musí také prokázat hlubokou znalost zvolené oblasti a vysokou míru pečlivosti, aby byly závěry práce přesvědčivé. Zdůraznil také, že IES je pyšný na své studenty, kteří na konci studia dokážou napsat takto vynikající práci, protože právě vysoká kvalita závěrečných prací je jednou z vlastností, která odlišuje programy IES od konkurenčních vzdělávacích programů v oblasti ekonomie a financí v České republice a ve středoevropském regionu. 

Zástupce Deloitte, Marek Romancov, ve svém projevu také ocenil dlouhodobou spolupráci obou institucí a schopnosti absolventů IES, které se ukazují nejen v kvalitě závěrečných prací, ale i při prezentacích. Zdůraznil, že společnost Deloitte si váží možnosti podporovat cenu, která studenty motivuje, aby při přípravě závěrečné práce plně rozvinuli svůj talent využili hloubky znalostí získané při studiu na IES. Poukázal na to, že společnost nabízí absolventům širokou škálu možných uplatnění, při kterých mohou zužitkovat a dále rozvíjet svou expertízu v oblastech ekonomie a financí získanou při studiu na IES.

Přestože je cena podporována společností Deloitte, tématické zaměření oceněných prací není nikterak omezeno. Jediným kritériem pro ocenění je tak akademická kvalita jednotlivých závěrečných prací. Letošní nominanti a ocenění zkoumali širokou škálu lokálních i zahraničních témat. Pro prokázání zkoumaného vztahu používali rozličné ekonomické přístupy, které zpravidla odrážely nejmodernější způsoby zkoumání dané oblasti. 

V pracích, které vycházely z dat pro Českou či Slovenskou republiku, zkoumali například příčiny současné vysoké inflace v české ekonomice, změnu efektivity poskytování lůžkové péče v rámci úhradového mechanismu založeného na DRG v České republice, krátkodobé předpovědi zatížení elektrickou energií, vliv evropského financování na výsledky vzdělávání žáků na Slovensku, diskriminaci občanů Ukrajiny na českém trhu práce, vliv zvýšené migrace na nárůst kriminality v České republice a dopad  zavedení lockdownů v době pandemie covid-19. 

Dále nominované práce zkoumaly, zda má zavedení  Eura vliv na snížení počtu zaměstnanců centrální banky, jaký byl dopad Brexitu na činnost bank, jaký vliv mají na ceny akcií společnosti zapletené do úniku offshorových dokumentů, jaký dopad mohou mít přírodní katastrofy na přístup k financím, jak mohou metody strojového učení pomáhat při odhalování podvodů s platebními kartami nebo jaký je vliv celkových transakčních poplatků na cenu kryptoměn bitcoinu a etherea.

Z celkového počtu 19 nominovaných letos cenu získalo 11 studentek a studentů:

 

Všem nominovaným i oceněným studentkám a studentům srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v profesním či studijním životě!