Prof. Tomáš Havránek získal čestné uznání GA ČR za vynikající výsledky výzkumného projektu

Prof._Tomáš Havránek s čestným uznáním GA ČR

Prof. Tomáš Havránek získal čestné uznání GA ČR za vynikající výsledky výzkumného projektu

Náš kolega, prof. Tomáš Havránek, obdržel od předsedy Grantové agentury České republiky (GA ČR), prof. Petra Baldriana, čestné uznání za vynikající výsledky projektu "Meta-analýzy výnosů strategií správy finančních investic", řešeného s podporou Grantové agentury ČR. 

Na řešení úspěšného projektu spolupracovali také naši kolegové Jiří Novák, Jiří Schwarz a čerstvý absolvent našeho doktorského studia, Mohammad Ali Elminejad Anjileh

Projekt byl zaměřen na přezkum předchozích výzkumů výkonnosti aktivních podílových fondů, smart-beta fondů, hedgeových fondů, fondů soukromého kapitálu a dopadu manažerských dovedností a aktivismu investorů, které byly založeny na roztříštěných datových souborech, které mohou být zkresleny a nemusí být reprezentativní. Naši kolegové pomocí technik meta-analýzy syntetizovali tato empirická zjištění s tím, že korigovali zkreslení a zohledňovali různé metody odhadu. Přispěli také k rozvoji metodiky meta-regresní analýzy navržením modifikací vhodných pro očištění efektu publikační výběrovosti v oblasti výzkumu finančních trhů. Jejich výsledky budou užitečné pro investory při jejich volbě, jak investovat své úspory, a pro regulátory trhu při hodnocení účinnosti finančních trhů.

Čestné uznání Grantové agentury ČR je ročně udělováno pouze deseti řešitelům projektů financovaných GA ČR, a to dvěma z každé z podporovaných oblastí výzkumu.

Srdečně blahopřejeme!