Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

Působiště:

  • Kolegium děkana
  • Katedra financí a kapitálových trhů

E-mail: Magda.Pecena@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 309

Místnost: č. O511, Opletalova 26

ORCID ID: 0000-0003-4567-1580

Rok vydání

Monografie

  • MEJSTŘÍK, Michal - PEČENÁ, Magda - TEPLÝ, Petr. Bankovnictví v teorii a praxi. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2014. 855 s. ISBN 978-80-246-2870-7.
  • MEJSTŘÍK, Michal - PEČENÁ, Magda - TEPLÝ, Petr. Basic principles of banking. 1st ed vyd. Praha: Karolinum, 2008. 627 s. ISBN 978-80-246-1500-4.

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

2009 Cena rektora UK za dvojjazyčnou monografii Základní principy bankovnictví/ Basic Principles of Banking (spoluautoři Michal Mejstřík a Petr Teplý)

Bakalářské práce

Please see topics in SIS
Own invention related to Banking, esp. Risk Management in Banking is welcome

Diplomové práce

Please see topics in SIS
Own invention related to Banking, esp. Risk Management in Banking is welcome

Bankovnictví