Erasmus+

V rámci programu ERASMUS+ lze vyjet na studijní pobyt nebo na praktickou stáž. Informace o výjezdech na praktické stáže v programu ERASMUS+ naleznete zde.

STUDIJNÍ POBYTY ERASMUS+ 2020/2021

Podmínky výběru na studijní pobyt určuje vyhláška platná pro daný ekonomický rok, která vychází v lednu či v první půlce února, aktuální vyhlášku najdete zde. Veškeré aktuální informace najdete na fakultních stránkách

Formy spolupráce

Výměnné studijní pobyty programu ERASMUS probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi FSV a partnerskými univerzitami v EU. Přehled uzavřených dohod najdete na fakultních stránkách, je řazen dle institutů, kterým jednooborové dohody náleží. Na jednooborové dohody se mohou hlásit studenti všech oborů, ovšem studenti z jiných oborů, než ke kterému dohoda náleží, mohou být ve výběru znevýhodněni. Dohoda je vždy podepsána na výměnu určitého počtu studentů v daném programu (bc., Mgr., Ph.D. či bez rozlišení) a v daném oboru. Výběr kandidátů na jednooborové výměny je plně v kompetenci ředitele příslušného institutu. Ostatní (víceoborové) dohody nabízené v režii oddělení zahraničních styků (OZS) jsou otevřeny všem studentům FSV. Výběr kandidátů na tyto víceoborové pobyty proběhne konkurzem pod záštitou proděkanky pro zahraniční styky. Přihlášky je nutné vždy odevzdávat na ty instituty, pod které dohody s univerzitami spadají.

Kdo může být vyslán

Na partnerskou univerzitu může vycestovat řádný student FSV bez ohledu na jeho občanství či formu studia. Podmínkou pro výjezd je ukončení minimálně 2 semestrů studia. Výběr je tedy přístupný i studentům 1. ročníku bakalářského studia, platí však pro ně speciální pravidla (více informací ve vyhlášce ředitele zde). Studenti se mohou účastnit studijního pobytu v zahraničí v každé úrovni svého vysokoškolského studia (Bc., Mgr., Ph.D.) a to i opakovaně, maximální délka pobytu pro každou úroveň studia je však 12 měsíců (pobyt na Erasmus+ stáži se sčítá se studijním pobytem).

Studenti se mohou hlásit na více partnerských univerzit, ale z organizačních důvodů mohou podat maximálně 3 přihlášky v rámci jednoho výběrového kola. Od akademického roku 2018/2019 studenti hlásící se na univerzity, které spadají pod Institut ekonomických studií, podávají pouze jeden projekt na všechny univerzity dohromady – vypracovaný v anglickém jazyce. V tomto projektu studenti uvedou, co očekávají od Erasmus+ studijního pobytu obecně, jaké univerzity si zvolili a především důvody jejich volby. Délka projektu nepřesáhne 2 normostrany (tj. 3600 znaků včetně mezer). Pokud budou studenti podávat přihlášky na univerzity spadající pod jiné instituty či pod OZS, musí vypracovat speciální projekty pro tyto přihlášky. Ostatní materiály je také nutné dodat ve více vyhotoveních pouze v případě, že žádosti na studijní pobyty jsou v kompetenci více institutů/oddělení. Magisterští studenti, kteří absolvovali bakalářské studium na IES, přikládají k přihlášce kromě výpisu studijních výsledků ze SISu z magisterského studia i výpis z bakalářského studia.

Nabízená místa pro studenty FSV

Aktuální seznam dohod naleznete na webu FSV UK.

Všechna volná místa jsou obsazována na základě výsledků výběrových řízení, která probíhají vždy v první polovině března. Od akademického roku 2018/2019 nejsou organizovány osobní pohovory se studenty, přihlášky jsou hodnoceny na základě dodaných podkladů. Studenti, kteří se hlásí na univerzity spadající pod IES, jsou žádáni, aby vyplnili Online Google Form, který usnadní hodnocení výběrové komisi. Prosím přihlašte se se svým fakultním účtem, abyste se do formuláře dostali.

Erasmus+ selection procedure at the IES: Study abroad in 2020/2021

All the information about selection procedure at the IES is summarized in the Guideline 1/2019.

The current University Ranking for study exchanges in 2020/2021 is here.

In 2019, we received funding for around 80 five-month stays, while only around 70 students applied. For the upcoming year, we expect the funding will not decrease. Students within the quota have full funding guaranteed. So all interested students received funding for their studies abroad with Erasmus+ in the academic year 2019/2020.

When making your decision at which universities you apply, take into account your probability of getting matched with your preferred university. As the matching system is rather complicated and successful matching of students depends on choices of other students, we elaborated an indicative matching simulation file that should help students to find out which alternatives are accessible for them. The more students participate, the more accurate results students can get. It is a google sheet which can be accessed when a student is logged to his faculty gmail account. The link is available here. Please, log in with your faculty email address to access the file and read the instructions carefully.

In very exceptional cases, if a student remained unmatched, she could be given an opportunity to apply for a university with a vacant slots. See the details here.

Notes:

You should definitely hand in three applications to increase probability of success.


 

DALŠÍ INFORMACE:

Administrativní zajištění 
Na administrativě celého programu se podílí kontaktní osoby jednotlivých institutů. Tento poměrně složitý proces se neobejde bez aktivního zapojení studentů, kteří chtějí být vysláni. Jsou to především studenti sami, kteří si musí zajistit vyřízení jednotlivých dokumentů, resp. jejich schválení oprávněnými osobami Oddělení zahraničních styků a Evropská kancelář UK

Kontaktní osoba pro IES: PhDr. Lenka Šťastná Ph.D., email: stastna [AT] fsv [DOT] cuni [DOT] cz 

Obecné informace o programu:
Evropská kancelář UK 
Dům zahraniční spolupráce 

 

Užitečné informace pro výběr univerzity

Zpětná vazba a praktické zkušenosti studentů (nejen ekonomů), kteří v minulých letech studovali na jednotlivých univerzitách.

Celkové statistiky o počtech studentů, kteří vyjeli a přijeli v rámci programu ERASMUS v minulých letech:

Outgoing IES students dle univerzit
Incoming IES students dle univerzit
  

 

 

 

 

Leden 2021
poútstčtsone
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance