Stáže pro bakalářské studenty JEB134

Stáže pro bakalářské studenty JEB134

Studenti mají možnost získat 3 ETCS kredity, pokud absolvují odbornou stáž. Pro úspěšné ukončení stáže a obdržení kreditů je třeba splnit následující podmínky:

  • Silně doporučujeme, aby studenti měli ukončené studijní povinnosti z 2. ročníku před tím, než zahájí stáž.
  • Stáž musí být odborná, v oblasti ekonomie nebo financí.
  • Stáž musí být předem schválena na IES. Zástupce IES si ověří odbornost tím, že zkontroluje pracovní smlouvu obsahující popis pracovní pozice, případně si vyžádá potvrzení od zaměstnavatele.
  • Délka stáže musí být minimálně 200 hodin.
  • Firma po skončení stáže zašle potvrzení, že student stáž absolvoval v odpovídající délce.

 Jak postupovat, pokud chcete získat kredity za stáž?

  • Zapište si předmět  JEB134 – Odborná stáž (Internship)
  • Kariérnímu poradci pošlete kopii pracovní smlouvy s jasně definovanou pracovní pozicí a náplní práce. Smlouvu lze poslat oscanovanou, v elektronické podobě, nebo papírově - okopírovanou do schránky kariérního poradce na IES. Pokud tyto náležitosti nejsou uvedeny ve smlouvě, jste vázáni mlčenlivostí, nebo smlouva není uzavřena, což je možné v případě neplacených stáží, je nutné dodat dokument od poskytovatele stáže s popisem náplně práce.
  • Po odpracování stáže pošle zaměstnavatel na adresu kariérního poradce potvrzení, že student absolvoval dohodnutou stáž, praxi v minimálním rozsahu 200 hodin. Potvrzení může mít formu mailu, odeslaného nadřízeným nebo HR oddělením, a musí obsahovat informaci, že student odpracoval příslušný počet hodin. Potvrzení lze rovněž zaslat i do schránky na IES.
  • 3 kredity můžete získat i za úspěšnou účast v soutěži CFA Challenge. Pokud se Váš tým umístí do 3. místa v České republice, m§žete si o udělení kreditů požádat.

Pro pomoc s výběrem oboru, kariérního zaměření nebo vytipování vhodné stáže jak na bakalářské, tak na magisterské úrovni, kontaktujte prosím kariérního poradce IES.