Hodnocení výuky za letní semestr 2023/24

Ilustrační obrázek k hodnocení kurzů

Hodnocení výuky za letní semestr 2023/24

Už jste ohodnotili výuku za letní semestr? Nezapomeňte, prosím, vyplnit anonymní dotazník na adrese http://hodnocenifsv.ff.cuni.cz.

Deadline: 30. června 2024

Hodnocení kurzů je důležitou a jedinečnou příležitostí, jak vyjádřit váš názor na proběhlou výuku, a to jak v pozitivním, tak v negativním smyslu.

Ke zkvalitnění kurzů a vaší spokojenosti v budoucnu nejvíce pomůže, když kromě hodnocení na škále nejlepší - nejhorší věnujete pár minut i slovnímu hodnocení konkrétních věcí, které se vám na daném kurzu (ne)líbily nebo uvedete co byste na obsahu či formě kurzu vylepšili.  

Na základě studentského hodnocení výuky jsou pak vedením fakulty oceňovány nejlepší kurzy (tzv. Zlaté kurzy), zároveň u nejhůře hodnocených kurzů hledají posléze vyučující s vedením prostor pro zlepšení na základě konkrétní zpětné vazby. 

Děkujeme!