Bakalářské SZK

Termíny odevzdání přihlášek na BC SZK jsou v AR 2022/23:
od 1.12.2022 do 3.1.2023 nejpozději pro termín SZK leden 2023
od 17.4. do 3.5.2023 nejpozději pro termín SZK červen 2023
od 1.7. do 1.8.2023 nejpozději pro termín SZK září 2023

Řádné termíny BC SZK v AR 2022/23:
25. ledna 2023
Státní zkouška bude probíhat prezenčně. Časový harmonogram státní zkoušky je zde.
12.-13. června 2023
Státní zkouška bude probíhat prezenčně. Časový harmonogram státní zkoušky bude po uzávěrce přihlášek zde.
11.-12. září 2023
Státní zkouška bude probíhat prezenčně. Časový harmonogram státní zkoušky bude po uzávěrce přihlášek zde.

V termínu odevzdání přihlášek je potřeba odevzdat do SIS (bod 1 a 3), na sekretariát (bod 2).

1. bakalářskou práci v PDF/A formátu - nutno vložit do SIS v sekci "Témata prací (Výběr práce)" nejpozději v den odevzdání elektronického přihlášení k SZK, nezbytné je řádně vyplnit název v jazyce BP, překlad názvu BP a ostatní údaje (nyní do 3.1.2023), nesmí obsahovat osobní údaje (telefon, e-mail) ani podpisy studenta, vedoucího práce
2. jeden tištěný výtisk bakalářské práce (nyní do 3.1.2023)
3. elektronickou přihlášku ke státní závěrečné zkoušce (nyní do  3.1.2023)
Podrobný návod pro přihlašování k SZK najdete vč. print screenů zde.
Kontrolu zápisu na SZK provedete volbou záložky „státní závěrečné zkoušky-student“ na horní zelené liště.
Během týdne před konáním SZK obdržíte pozvánku ze SISu s konkrétním termínem a časem konání.

Tištěná přihláška se neodevzdává. Tištěný ani elektronický výpis známek ze SIS UK před SZK se také neodevzdává. Kontrola bude provedena v SIS garantem v termínu stanoveném harmonogramem pro splnění studijních povinností
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Název BP musí být vždy v češtině (slovenštině) a angličtině a shodovat se v SIS i ve výtisku BP. V případě nesrovnalostí, může být studentovi zamítnuto přijetí přihlášky. Drobné úpravy v názvu BP (čili takové, které nejsou doprovázeny jinými změnami v projektu práce) mohou být provedeny na sekretariátě IES nebo příslušným vedoucím BP. Ostatní pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací upravuje Opatření děkana č. 16/2018.

Publikování výsledků výzkumu z bakalářské práce

V rámci Semináře k bakalářským pracím se studenti dozvědí o publikačních standardech a seznámí se s tím, jak identifikovat pochybné publikační praktiky, jako tzv. vanity nakladatelství a tzv. predátorské časopisy. Tato nakladatelství často kontaktují výzkumníky a studenty s nabídkou publikace jejich závěrečné práce. Na tyto konkrétní nabídky silně doporučujeme nereagovat. V případě, kdy budete mít jakékoli pochyby, obraťte se buď na vedoucího své práce nebo na vedoucí Semináře k bakalářským pracím.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY