Historie spolku Alumni

Historie spolku Alumni

 

Sdružení Alumni bylo založeno v roce 1997 bývalými studenty IES FSV UK. Od té doby se začala rozvíjet snaha o podporu pedagogů a studentů IES FSV UK. V roce 2001 byl sdružením spuštěn Program podpory publikační činnosti studentů IES FSV UK. Ten byl od roku 2009 nahrazen programem Alumni Chair.

Zároveň sdružení Alumni uspořádalo několik setkání členů, která vždy měla bohatou účast a velmi pozitivní odezvu. Tyto společenské události sloužily, jak je již tradicí, i jako příležitost k získání prostředků do programu podpory mladých pedagogů na IES FSV UK.

V roce 2016 došlo k předení sdružení na spolek a od té doby působí pod názvem Spolek absolventů IES FSV UK - Alumni.

Naleznete nás na Linked-inu jako skupinu IES FSV UK Alumni and Teachers a nebo na Facebooku jako IES FSV UK. Vstup do těchto skupin je podmíněný absolvováním alespoň některého ze studijních programů na IES, nebo pedagogicnou činností na IES.