Alumni Chair

Alumni Chair

Od roku 2008 sdružení Alumni organizuje grantový program Alumni Chair, který navázal na předchozí Program podpory publikační činnosti, udělovaný od roku 2001. Alumni Chair je grantem zaměřeným na špičkové mladé pedagogy, kteří působí na Institutu ekonomických studií FSV UK. Záměrem je podpořit začínající vědce, kteří zároveň na IES působí jako vyučující Tímto způsobem umožňujeme IES, aby mohlo o tyto talenty soutěžit se soukromou sférou, čímž pomáháme i dalšímu rozvoji samotného IES.

DRŽITELÉ ALUMNI CHAIR

 • nositelem ceny Alumni Chair 2020 byl vybrán František Čech a obdržel finanční podporu ve výši padesát tisíc korun českých.
 • nositeli ceny Alumni Chair 2019 se stali Paola Bertoli a Jiří Kukačka, dva mladí akademici, kteří aktivně působí či začínají působit na IES. Obdrželi celkovou podporu ve výši devadesáti tisíc Kč.
 • nositelem ceny Alumni Chair 2015 byl vybrán PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D. a obdržel finanční podporu ve výši třicet tisíc korun českých.
 • nositelem ceny Alumni Chair 2012 byl vybrán PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. a obdržel finanční podporu ve výši šedesát tisíc korun českých.
 • držitelkou Alumni Chair 2011 zvolena Ing. Barbara Pertold-Gebická, Ph.D., která obdržela finanční podporu ve výši osmdesát tisíc korun českých.
 • o cenu Alumni Chair 2010 se podělila Julie Chytilová, PhD. a Michal Červinka Ph.D., kteří si rozdělili finanční podporu ve výši sto deset tisíc korun českých.
 • ocenění Alumni Chair 2009 zvolena předsednictvem sdružení Alumni Julie Chytilová, Ph.D. V tomto roce byla finanční podpora spojená s Alumni Chair stanovena ve výši osmdesát tisíc korun českých.

DRŽITELÉ PROGRAMU PODPORY PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI

Vít Bubák, Tomáš Cvrček, Martin Gregor, Roman Horváth, Michal Ježek a Zdeněk Kudrna

KRITÉRIA NA UCHAZEČE O CENU ALUMNI CHAIR

 • kandidát má alespoň poloviční úvazek na IES FSV UK,
 • kandidát není držitelem jiné chair pozice,
 • kandidát má vynikající výsledky ve výzkumné, publikační a pedagogické činnosti,
 • kandidát vyjádřil zájem nadále působit na IES FSV UK.

UDĚLOVÁNÍ CENY ALUMNI CHAIR

Kandidáti na pozici Alumni Chair jsou nominováni vedením IES FSV UK. Vybraní uchazeči jsou následně pozváni na pohovor se zástupci sdružení Alumni, jimž představí plány své další výzkumné a pedagogické práce, zájem o Alumni Chair a ochotu spolupracovat se sdružením Alumni. Na základě těchto pohovorů a diskuze zástupců je pozice Alumni Chair udělena na dobu jednoho roku. Držitel Alumni Chair musí po celou dobu i nadále dodržet výše uvedená kritéria, v opačném případě dojde k nové volbě. Cena Alumni Chair je udělována na celý rok a volba kandidátů probíhá vždy na začátku kalendářního roku. Výše finanční podpory je oznámena před výběrovým řízením a závisí na výsledku hospodaření Alumni.