Bachelor in Economics and Finance (BEF)

Bachelor in Economics and Finance (BEF)

Bachelor in Economics and Finance (BEF) je placený anglický program pro zahraniční a případně domácí zájemce o finance i o ekonomickou teorii. Orientuje se na střední úroveň výuky ekonomie a standardně trvá tři roky. Předpokládá znalost ekonomie a matematických metod na úrovni středoškolského vzdělání. Nabízí možnosti specializace díky široké nabídce volitelných předmětů. Absolventi programu automaticky získávají jednu až tři zkoušky prvního stupně ACCA kvalifikace (F1-F3). 

Watch our introductory video