Bachelor in Economics and Finance (BEF)

Bachelor in Economics and Finance (BEF)

Bachelor in Economics and Finance (BEF) je placený anglický program pro zahraniční a případně domácí zájemce o finance i o ekonomickou teorii. Orientuje se na střední úroveň výuky ekonomie a standardně trvá tři roky. Předpokládá znalost ekonomie a matematických metod na úrovni středoškolského vzdělání. Nabízí možnosti specializace díky široké nabídce volitelných předmětů. Absolventi programu automaticky získávají jednu až tři zkoušky prvního stupně ACCA kvalifikace (F1-F3). 

Kontakty

Hlavní kontakt na administrativu přijímacího přízení: admissions@fsv.cuni.cz

Garantka programu

doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
chytilova@fsv.cuni.cz
JCH

Koordinátor programu

RNDr. Michal Červinka, Ph.D. 
michal.cervinka@fsv.cuni.cz
mč

Program ambassador

Program ambassadorka

Vendela Alexandra Enocson
ambassadors.bef@fsv.cuni.cz
VAE

 

Watch our introductory video