Bakalářský program Ekonomie a finance

Bakalářský program Ekonomie a finance

Ekonomie a finance je náš základní bakalářský program, který trvá standardně tři roky. Je zaměřen na intenzivní výuku matematiky, statistiky a ekonometrie s teoretickými základy moderní ekonomie. Absolventi programu automaticky získávají jednu až tři zkoušky prvního stupně ACCA kvalifikace (F1-F3).

 • je zaměřen na teoretickou ekonomii, ekonometrii, aplikovanou ekonomii a finance
 • má za cíl rozvoj abstraktního myšlení a osvojení základních znalostí a metod v oboru
 • je vhodný pro uchazeče, kteří se zajímají o ekonomická témata a o ekonomické dění ve světě a současně se chtějí naučit kvantitativní metody
 • vyžaduje kvalitní matematické základy (značný prostor je věnován výuce matematiky, statistiky a ekonometrie, doplněno o širokou nabídku specializovaných ekonomických předmětů a jazykových kurzů)
 • nabízí výuku v atraktivní lokalitě v centru města s výborným dopravním spojením
 • nabízí většinu výuky v anglickém jazyce (75% kurzů)
 • poskytuje širokou paletu studia v zahraničí na více než 50 partnerských univerzitách v rámci programu Erasmus+ a v rámci dalších meziuniverzitních dohod v Asii, Austrálii a USA.
 • je ukončen obhajobou bakalářské práce v anglickém, českém nebo slovenském jazyce 
 • nabízí široké možnosti mimostudijních aktivit pořádaných studentským spolkem E-Klub, včetně úvodního čtyřdenního seznamovacího kurzu E-go.
 • umožňuje studentům pokračovat v magisterském programu na IES nebo přejít na kvalitní magisterské programy v oblastech ekonomie a financí na předních evropských i světových univerzitách
 • nabízí asistenci v přípravě na praxi (kariérní poradkyněprogram stážíprogram mentoringu)
 • umožňuje univerzální uplatnění absolventů v soukromém sektoru, veřejné správě, akademické sféře a mezinárodních institucích
  (rozhovory s absolventykariérní dráhy rok po ukončení studia na IES

Garant:  doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.

STUDIJNÍ POVINNOSTI 

Celkové studijní povinnosti: 180 kreditů

A) Povinné předměty: Student musí absolvovat všechny povinné předměty 118 kreditů

B) Povinně volitelné předměty:  Skupina 1 min. 5 kreditů, skupina 2 min. 31 kreditů

C) Volitelné předměty: max. 26 kreditů

Student absolvuje povinně volitelné předměty a volitelné předměty tak, aby spolu s povinnými předměty dosáhl 180 kreditů. Za předměty volitelné se považují ostatní předměty vyučované na univerzitě a předměty vyučované na jiných vysokých školách nebo jejich součástech anebo dalších vzdělávacích nebo vědeckých institucích, stanoví-li tak smlouva uzavřená mezi fakultou nebo univerzitou a touto vysokou školou nebo institucí.

STÁTNÍ ZKOUŠKA:

Obhajoba závěrečné bakalářské práce