Doktorský program Ekonomie a finance

Doktorský program Ekonomie a finance

 • je zaměřen na ekonomii a finance, zejména na aplikace v ekonomických analýzách
 • soustředí se na problematiku modelování a analýz ekonomických procesů a chování ekonomických subjektů
 • základ tvoří studium moderní mikroekonomie, makroekonomie, ekonometrie a financí
 • cílem je připravit vysoce kvalifikované odborníky zejména pro akademickou sféru, finanční sektor, podnikovou sféru a mezinárodní instituce
 • program nabízí mnoho možností pro výjezdy do zahraničí, zejména k smluvním partnerům projektu GEOCEP
 • studium probíhá převážně plněním výzkumných aktivit – výsledky pak tvoří disertační práci
 • studenti se podílí na výuce vedením seminářů
 • studenti dále plní výzkumné aktivity formou žádosti o granty nebo účastí na výzkumných konferencích či seminářích
 • vybraní doktorští studenti se mohou prostřednictvím Centra doktorských studií (CDS) zapojit do organizace doktorského studia a stát se tak již během studia akademickým pracovníkem s dodatečnou finanční podporou. Do výběrového řízení se mohou přihlásit i studenti hlásící se do 1. ročníku studia
 • výzkumné práce studentů získávají pravidelně prestižní ocenění (Global Development Network Award, Olga Radzyner Award, Cena ministryně školství ČR, Česká hlava, Cena České společnosti ekonometrické a další - viz Absolventi)
 • výzkum studentů je publikován ve vysoce uznávaných mezinárodních odborných časopisech (European Economic Review, Journal of Economic Dynamics and Control, Journal of Financial Stability, Journal of International Economics, Journal of International Money and Finance, Review of World Economics, World Bank Economic Review), ve výjimečných případech dokonce i v nejlepších časopisech v oboru (American Economic Review)