FSV UK

 • Kompaktní kurzy v září 2024

  Využijte příležitosti setkat se s hosty ze zahraničních univerzit či experty z finančních institucí a detailně probrat atraktivní témata!

  Přehled zde
 • Materiály ze Dne otevřených dveří - 21.6.

  Děkujeme, že jste se k nám přišli podívat na páteční Den otevřených dveří. 
  Zároveň vítáme všechny nově zapsané studentky a studenty.

  Důležité materiály zde

Aktuality Přejít na aktuality

 • Kompaktní kurzy v září 2024

  V průběhu září 2024 opět proběhne několik kompaktních kurzů, které budou vyučovány blokovým způsobem, tedy v rámci 2-3 po sobě jdoucích dnů. Kurzy se budou počítat do ZS 2024/2025 a zápis do nich bude otevřen od 1. září 2024 až do prvního dne konání kurzu (včetně). Využijte příležitosti setkat se s hostujícími profesory z významných zahraničních univerzit či experty z privátních finančních institucí a rozšířit své znalosti v oblasti ekonomie a financí! 

 • Jaké dopady má zaměstnání při studiu na studijní výsledky? Výzkum týmu z IES byl publikován ve významném časopise.

  Naši kolegové Tomáš Havránek a Zuzana Havránková a naše absolventka Kateřina Kroupová posbírali 69 studií na téma vlivu souběžného zaměstnání na studijní výsledky a provedli meta-analýzu, která byla publikována v prestižním časopise Economics of Education Review. 

 • Deloitte: Consulting Experience Day

  Consulting Experience Day: Meet the Supply Chain & Network Operations team

  Láká tě kariéra v Consultingu, ale nemáš představu, jak taková práce vypadá nebo jestli by to bylo to pravé pro tebe?
  Jsi student/ka posledních ročníků nebo absolvent/ka VŠ a máš zájem o business a technologie?
  Staň se na jeden den konzultantem v týmu Supply Chan & Network Operations v Deloitte, vyzkoušej si, co naše práce obnáší, a dej si s námi drink na terase!

 • Julie Chytilová: Lidé žijící v chudobě nemají trpělivost a energii dělat rozhodnutí s dlouhodobým dopadem

  Julie Chytilová, jedna z nejúspěšnějších českých vědkyň na poli ekonomie, která je také garantkou bakalářského studia u nás na IES FSV UK, přijala pozvání do fakultního podcastu De Facto, kde hovořila o svých výzkumech v oblasti behaviorální ekonomie. Poslechněte si zajímavý rozhovor!

 • Prof. Tomáš Havránek získal čestné uznání GA ČR za vynikající výsledky výzkumného projektu

  Náš kolega, prof. Tomáš Havránek, obdržel od předsedy Grantové agentury České republiky (GA ČR), prof. Petra Baldriana, čestné uznání za vynikající výsledky projektu "Meta-analýzy výnosů strategií správy finančních investic", řešeného s podporou Grantové agentury ČR. Celému týmu srdečně blahopřejeme!

 • Letošní hranicí pro přijetí do Bc. programu Ekonomie a finance je vážený percentil 76+

  Vážený percentil pro přijetí do našeho bakalářského programu Ekonomie a finance je letos 76 a vyšší. Gratulujeme všem 186 přijatým uchazečkám a uchazečům a těšíme se na viděnou na červnovém dni otevřených dveří či u zápisu do studia!

Život na institutu

 • Přidejte se k E-klubu

  Hlavním cílem E-klubu je pozitivní rozvoj vědeckého i společenského života na UK. Funguje jako spojovací článek mezi vedením IES a jeho studenty. E-klub se v současné době soustředí na pořádání přednášek s různými ekonomickými tématy, které jsou otevřené pro všechny zájemce i mimo IES. V minulosti byli jeho hosty například Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., bývalý guvernér České národní banky či Donald J. Johnston a Angel Gurria, generální tajemníci OECD.

 • Studujte v zahraničí

  Využijte možnost vyjet na studijní pobyt do zahraničí!
  Kromě studijních pobytů v rámci programu Erasmus+ existují další možnosti, jak vycestovat do zahraničí. Nabízejí se především výjezdy přes meziuniverzitní mezifakultní dohody, které lze částečně financovat z Fondu mobility UK. Dále lze využít mezivládní dohody, či program CEEPUS. Můžete také vycestovat jako freemover na jakoukoliv zahraniční univerzitu, kde si pobyt dojednáte individuálně.

 • Staňte se členy sdružení Alumni!

  Sdružení Alumni působí již od roku 1997 jako dobrovolné sdružení absolventů IES FSV UK.
  K hlavním cílům Alumni patří organizace setkání členů a podpora IES. Setkání probíhají formou každoročních banketů, které také navštěvují významní hosté a sponzoři.  Alumni v současné době na IES financuje program Alumni Chair.