Proběhlo slavnostní předání cen Dot Awards

Dot Awards

Proběhlo slavnostní předání cen Dot Awards

Dne 30. srpna 2021 proběhlo slavnostní vyhlášení a předání ocenění Deloitte Outstanding Thesis Award (DOT Award) za rok 2021.

Tato cena je udílena od roku 2018 díky dlouhodobému partnerství mezi IES a Deloitte (od r. 2014). Svým názvem odkazuje  DOT Award nejen k logu společnosti Deloitte, ale představuje též symbolickou tečku za náročným studiem či jeho etapou na IES FSV UK.
Je určena pro mimořádně kvalitní a vynikající závěrečné práce, které na ni nominují přímo zkušební komise. Práce jsou posléze ještě posuzovány garanty programů a prezentovány zástupcům Deloitte. Každoročně je takto oceněno přibližně 10 % nejlepších prací. 

Prezentace spojené s předáním diplomů a věcných cen a následným rautem a networkingem se letos konaly v prostorách budovy Churchill. Zúčastnili se jej představitelé firmy Deloitte Marek RomancovRoman Lux a Petr Čihák, koordinátor spolupráce za IES Jiří Novák, koordinátorka spolku Alumni a kariérní poradkyně Eliška Krohová a laureáti ceny z řad studentů za rok 2021: Kateřina Kroupová, Marie Ptáčníková, Lukáš Janásek, Petr Čala a Katarína Gömöryová. Možnost převzít diplomy osobně a posléze si v příjemné atmosféře  popovídat se zástupci firmy i s kolegy z řad alumni využili také někteří z oceněných studentů za rok 2020, jejichž prezentace se musela kvůli pandemické situaci konat online.  

Marek Romancov, partner v daňovém oddělení firmy Deloitte ve své úvodní řeči ocenil, že práce našich studentů mají kromě vynikající kvality často významný sociologický přesah nebo využívají moderních metod výzkumu. Neopomněl také zmínit dlouhodobě dobrou zkušenost s absolventy IES FSV UK, kteří se rozhodli svou další kariéru spojit právě s firmou Deloitte. 

Jiří Novák také vyzdvihl mimořádnou odvahu autorů prací zkoumat zajímavé problémy náročnými metodami i odvahu firmy Deloitte, která nevypisuje pro tuto soutěž žádné povinné okruhy, ale podporuje různorodost témat, která studenty IES skutečně zajímají.
Letošní ocenění se rozhodli zkoumat například to, do jaké míry motivuje zaměstnance finanční odměna, jestli počet dětí a jejich pohlaví ovlivňuje to, zda budou jejich rodiče ve stáří umístěni do domova důchodců, jak získávat cenné informace a rozhodovat se na základě dat nebo jaký vliv mají tradiční vs. moderní metody výuky u nás a v zahraničí na studijní úspěchy studentů. 

A co oceňují sami studenti? Všichni autoři oceněných prací se shodli na tom, že se jim na IES dostalo mimořádné podpory v podobě vynikajícího vedení, častých a přínosných konzultací, cenných rad a správného nasměrování výzkumu. Vedoucí Jozef BaruníkBarbara Pertold-GebickaZuzana HavránkováTomáš Havránek a Jana Votápková měli dle prezentujících nemalý podíl na výsledné kvalitě těchto prací. Doufáme, že tato přátelská a zároveň efektivní spolupráce mezi pedagogy a studenty, stejně jako dobré vztahy mezi absolventy budou i nadále dělat dobré jméno IES. 

Detaily o každé z prací včetně abstraktů a posudků naleznete na odkazech níže:

Všem ještě jednou blahopřejeme a děkujeme za výjimečné úsilí, které výběru tématu i kvalitě zpracování své absolventské práce věnovali.