Ředitel IES udělil ocenění za vynikající závěrečné práce

Karolinum a diplomy

Ředitel IES udělil ocenění za vynikající závěrečné práce

V roce 2024 byla na IES nově zavedena Cena ředitele pro vynikající bakalářské a diplomové práce studentů IES FSV UK. U příležitosti červnového termínu státních závěrečných zkoušek byla udělena vůbec poprvé. 

Z celkového počtu úspěšně obhájených 30 bakalářských a 18 diplomových prací byly za mimořádnou kvalitu zpracování i vynikající obhajobu oceněny tyto práce:

Bakalářské práce: 

Diplomové práce:

Práce budou během července 2024 zpřístupněny v elektronickém depozitáři závěrečných prací na Univerzitě Karlově na adrese https://dspace.cuni.cz/.

Všem oceněným studentkám a studentům srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v profesním či studijním životě!