Institut

Kdo jsme?

Institut ekonomických studií FSV UK zajišťuje bakalářskémagisterské a doktorské vzdělání v oboru ekonomie a financí, srovnatelné se studiem na předních univerzitách v Evropě. Experty i objektivními ukazateli (Hospodářské noviny: 2016, 2015, 2014, 20132012) je pravidelně hodnocen jako jednoznačně nejlepší místo pro ekonomické vzdělávání v ČR.

Strategie

V českém prostředí nabízíme ojedinělou politiku:

  • Kvantitativní dovednosti. Již bakalářský stupeň nabízí rozsáhlou a rigorózní výuku matematiky, statistiky a ekonometrie, z velké části pedagogy z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Právě tyto dovednosti vytvářejí konkurenční výhodu při výběru navazujících programů a při získávání prvních pracovních zkušeností.
  • Mezinárodní charakter. V angličtině se přednáší 70% kurzů na bakalářské úrovni a 88% kurzů na magisterské úrovni. Za posledních 10 let nás navštívilo více než 1500 studentů z 83 zemí. 
  • Mobilita. V současnosti nabízíme vycestování na více než 50 partnerských evropských univerzit v síti Erasmus+, plus četné příležitosti stipendijních výjezdů do neevropských zemí, včetně prestižních škol v Austrálii a Číně.
  • Komorní atmosféra. Institut ročně absolvuje 90 bakalářů, 80 magistrů a 5 doktorandů. Osobní a intenzivní přístup převažuje zejména při vedení absolventských prací, z nichž 91% je napsáno v angličtině.
  • Významní přednášející. Mezi spolupracovníky lze najít významné ekonomy z České národní banky (Oldřich Dědek, Tomáš Holub), ze soukromého sektoru (Vladimír Dlouhý, Zdeněk Tůma) a špičkové experty ze spolupracujících výzkumně orientovaných institucí, včetně MFF UK a ÚTIA AV ČR. Zároveň zde pravidelně přednášejí hostující profesoři (např. Jakub Kastl, Princeton University). 
  • Výzkum. Mezi našimi vyučujícími působí 5 ekonomů, kteří figurují mezi deseti nejlepšími českými ekonomy podle RePEc Country Ranking. Kvalitu výzkumu potvrzuje i umístění Univerzity Karlovy v mezinárodních žebříčcích (Global Ranking of Academic Subjects, obory Ekonomie a Finance, dále obor Ekonomie a obchod podle U.S. News Best Global Universities). Za skvělým umístěním stojí především výzkumná činnost obou ekonomických pracovišť Univerzity Karlovy, CERGE UK a IES FSV UK. 
  • Rozvíjení talentu. Od prvních momentů se snažíme podporovat talent a rozvíjet jej v rámci náročných kurzů. Studenti dokazují své přednosti nejen uplatněním na trhu práce, ale i úspěchem v mezinárodních srovnáních, na studentských soutěžích (BCG Strategy Cup, CFA Institute Research Challenge, Global Management Challenge, Rotman European Trading Competition) a pravidelným ziskem odborných cen (Olga Radzyner Award, Mladý ekonom, Cena Karla Engliše, Cena Josefa Hlávky, Energy Economics Contest).
  • Absolventské práce. 91% bakalářských a diplomových prací je psáno a obhájeno v angličtině.

Aktuality