FSV UK

Aktuality Přejít na aktuality

 • Kurz JEM123 Development Economics nebude v ZS 2023/2024 vypsán

  Studenti magisterského programu ve specializaci Ekonomie veřejného sektoru a zdravotnictví, kteří tento kurz mají jako povinně specializační, si místo něj mohou zvolit jakýkoliv jiný specializační kurz z ostatních specializací dle nové Karolinky 2023/2024 (jedná se celkem o 18 různých kurzů). Alternativně si samozřejmě mohou zapsat tento kurz příští akademický rok, kdy opět bude vypsán.

 • Pobyt v Rakousku v rámci CEEPUS

  IES FSV UK vypisuje výběrové řízení na pobyty na University of Applied Sciences Burgenland v LS 2023/2024 v rámci programu CEEPUS. Aktuální výše stipendia do Rakouska v rámci CEEPUS činí 1150 euro měsíčně.

 • Nastupujete do magisterského programu? Přijďte na informační odpoledne 20.9.!

  Srdečně zveme všechny studentky a studenty čerstvě i dříve přijaté do navazujícího magisterského programu Ekonomie a Finance na uvítací informační odpoledne, které se uskuteční ve středu 20.9. od 16:00 na IES. Navazovat bude příjemné neformální posezení v režii spolku E-klub.

 • Získejte finance z fondu mobility UK

  OZS informuje o možnosti získat prostředky na studijní či vědecký pobyt v zahraničí z Fondu mobility UK pro bakalářské, magisterské, ale i doktorské studenty. Financují se budoucí pobyty. Žádat mohou studenti vyjíždějící přes meziuniverzitní, mezifakultní dohody, ale i ti, kteří vyjíždí jako "freemovers".

 • JEM235 Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector

  On September 25-26, Prof. Maurizio Pompella (University of Siena) will give a short course on basic principles of unconventional risk transfer in insurance.

 • Otevírací doba budovy a knihovny IES v měsíci září

  Počínaje dnem 4.9. 2023 se otevírací doba budovy Opletalova vrací do běžného režimu, tedy od pondělí do pátku 7:00 - 21:00.

Život na institutu

 • Přidejte se k E-klubu

  Hlavním cílem E-klubu je pozitivní rozvoj vědeckého i společenského života na UK. Funguje jako spojovací článek mezi vedením IES a jeho studenty. E-klub se v současné době soustředí na pořádání přednášek s různými ekonomickými tématy, které jsou otevřené pro všechny zájemce i mimo IES. V minulosti byli jeho hosty například Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., bývalý guvernér České národní banky či Donald J. Johnston a Angel Gurria, generální tajemníci OECD.

 • Studujte v zahraničí

  Využijte možnost vyjet na studijní pobyt do zahraničí!
  Kromě studijních pobytů v rámci programu Erasmus+ existují další možnosti, jak vycestovat do zahraničí. Nabízejí se především výjezdy přes meziuniverzitní mezifakultní dohody, které lze částečně financovat z Fondu mobility UK. Dále lze využít mezivládní dohody, či program CEEPUS. Můžete také vycestovat jako freemover na jakoukoliv zahraniční univerzitu, kde si pobyt dojednáte individuálně.

 • Staňte se členy sdružení Alumni!

  Sdružení Alumni působí již od roku 1997 jako dobrovolné sdružení absolventů IES FSV UK.
  K hlavním cílům Alumni patří organizace setkání členů a podpora IES. Setkání probíhají formou každoročních banketů, které také navštěvují významní hosté a sponzoři.  Alumni v současné době na IES financuje program Alumni Chair.