FAQ

Obecné otázky

Kde najdu podmínky přijímacího řízení?

Podmínky jsou zveřejněny na webu FSV.

Když podám elektronickou přihlášku, musím ji ještě vytisknout a odeslat?

Elektronicky podaná přihláška se netiskne.

Přesný název oboru a jeho číslo při vyplňování přihlášky k přijímacím zkouškám?

Pro bakalářský program Ekonomické teorie je kód B6201 a pro magisterský program Ekonomické teorie je kód N6201.

Plánujete otevřít nějaký kombinovaný ekonomický obor?

V současné době neplánujeme otevírat kombinované studium ekonomie. Naše úroveň standardní výuky je taková, že kombinovaní studenti by neměli šanci absolvovat předměty typu matematika, ekonometrie nebo mikroekonomie.

Kde najdu praktické rady?

Další praktické rady studijního oddělení nejen pro 1. ročníky naleznete zde.

Přijímací řízení a průběh studia

Zajímalo by mě, jestli, případně jak se může změnit percentil pro letošní rok vzhledem k tomu loňskému. Zda mi bude stačit např. vážený percentil 81, nebo si mám pro jistotu zaplatit další zkoušku?

Percentil, od kterého přijímáme studenty do 1. ročníku bakalářského cyklu, stanovuje komise pro výběrové řízení v červnu podle kapacity školy, záleží na počtu přihlášených uchazečů a na jejich výsledcích v testech NSZ. Proto Vám nemohu zaručit, zda vážený percentil 81 bude stačit k přijetí – je to vysoce pravděpodobné, ale není to jisté. Percentilové hranice za posledních 8 let naleznete zde.  

Jaké je školné a další poplatky během studia pokud jsem překročila 25let a již mám jeden magisterský titul?

Pokud student studuje již svou další VŠ (počítají i soukromé VŠ), má nárok u magisterského programu na 2 roky studia bez poplatku. Poplatek za studium delší, než je dva roky, se platí za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Aktuální výši poplatků zjistíte zde. Podrobné informace k poplatkům za studium na FSV UK jsou k dispozici zde.

Dobrý deň, som študent gymnázia na Slovensku a mám záujem o štúdium ekonomických analýz. Chcem Vás požiadať o radu na aký odbor na Vašej VŠ sa mám hlásiť, aké kritéria musím spĺňať, aká je možnosť uplatniť sa na trhu práce a či je možnosť štipendiá na tejto VŠ pre študentov zo Slovenska, a za akých podmienok.

Předpokládám, že máte zájem studovat  bakalářský program, potom se můžete přihlásit na obor Ekonomie a finance akreditovaný v českém jazyce nebo do placeného bakalářského programu Bachelor in Economics and Finance, který je v angličtině.  Pro studenty ze zahraničí, kteří jsou schopni studovat v českém jazyce, platí stejné podmínky jako pro české studenty. Stačí se do 29. 2. 2016 přihlásit a zúčastnit se NSZ pořádaných společností SCIO z obecných studijních předpokladů a matematiky (což je možné i na Slovensku ZDE). Potom byste nemusel platit poplatky za studium a můžete získat prospěchové stipendium.

Na magisterském stupni můžete studovat buď  český program Ekonomie a finance ve dvou specializacích:  Finance, finanční trhy a bankovnictvíEkonomické teorie a modelování. Anebo lze studovat jeden z placených magisterských programů v anglickém jazyce: Master in Economics and Finance nebo Corporate Strategy and Finance.

Jsou semináře a přednášky povinné? Existuje na FSV UK studentský web s vypracovanými otázkami k jednotlivým předmětům? Pokud ano je veřejně přístupný?

Studijní povinnosti jsou stanovovány pro jednotlivé předměty samostatně, docházka běžně povinná nebývá anebo tvoří jen malou součást celkového hodnocení.

Studenti si vytvářejí vlastní webové stránky a skupiny na Facebooku, na kterých je možné najít mnoho praktických návodů, odkazů na studijní materiály i zajímavých postřehů k jednotlivým předmětům. Ovšem vypracované otázky ke zkoušce tam nenajdete, protože téměř každý písemný test je originál. Navíc vyučující sami zveřejňují všechny nebo alespoň většinu písemných zkoušek vypsaných v minulosti.

Myslíte, že budu mít problém se studiem pokud mne matematika nebaví? Je při studiu ekonomie potřeba mnoho obtížné matematiky?

Na předměty jako je matematika, statistika a ekonometrie je kladen ve výuce velký důraz, matematický aparát se dále využívá v mikroekonomii, makroekonomii a financích. Díky takto koncipovanému studiu jsou absolventi schopni řešit složité problémy, které vyžadují logické myšlení. Matematiku na IES ovšem vyučují výborní pedagogové z MFF UK, kteří se studentům věnují a jejichž kurzy jsou pravidelně v anketách hodnoceny studenty jako nejlepší nebo jedny z nejlepších. Takže je pravděpodobné, že Vás během studia matematika začne bavit.

Samozřejmě máte možnost orientovat se při výběru volitelných předmětů a tématu závěrečné práce (v magisterském programu pak při výběru specializace) např. na hospodářskou politiku či obchodní právo. Všude ale na matematiku narazíte. Je to alfa a omega moderní ekonomie.

IES FSV UK na mě působí, že je tam osobní přístup a téměř rodinné prostředí. Je zde jiný systém výuky než např. na VŠE nebo ostatních ekonomických školách? Rád bych se ekonomií zabýval do hloubky než jen klasické povrchní znalosti, proto mi přijde, že u vás je toto možné. Je tomu opravdu tak, je zde více času profesora na studenty?

Jak vyplývá ze zkušeností studentů, kteří studují zároveň VŠE a IES FSV UK, je na IES více osobní přístup pedagogů. Magisterský program ročně absolvuje 60 studentů, kteří si během studia vybudují mezi sebou úzké vazby. Pro seznámení slouží i četné studentské aktivity, party, společné sportovní kurzy atd. Vyučující znají své studenty i díky tomu, že je angažují ve vlastních projektech (např. v práci pro NERV), výzkumu a v dalších aktivitách. Velký rozdíl je ve vedení bakalářských a diplomových prací, kde studenti pracují na přesném zadání a jsou svými školiteli podrobně vedeni.

Ohledně hloubky: Oproti jiným VŠ studium je zaměřeno více teoreticky, studenti musí absolvovat náročnou přípravu studiem matematiky, statistiky a ekonometrie, takže se potom dokážou vypořádat s komplexnějšími problémy. Běžně lze říci, že co se na jiné ekonomické škole považuje za úroveň kvalitní magisterské práce, je na IES úrovní průměrné bakalářské práce.

Dobrý den, je možné během studia začít studovat cizí jazyk "od píky"?

Domnívám se, že k obecnému studiu jazyků na všech úrovních jsou vhodnější specializované jazykové školy. Na IES je výuka jazyků zaměřena na rozšíření znalostí o odbornou slovní zásobu a na prohloubení komunikačních schopností. Studenti si tak mohou kromě povinného předmětu angličtina pro ekonomy zapisovat volitelné předměty - odbornou němčinu, francouzštinu, ruštinu, italštinu a španělštinu.

Dobrý den, na vaší fakultě učí ekonomii pánové Sedláček atd.? Které další zajímavé pedagogy je možné u vás potkat?

Tomáš Sedláček u nás příležitostně vyučuje v předmětu Etika a ekonomie.. Dále se u nás můžete setkat s mnoha dalšími významnými osobnostmi jako je Oldřich Dědek (národní koordinátor ČR pro přijetí eura, bývalý viceguvernér ČNB), Michal Mejstřík (méstopředseda Mezinárodní obchodní komory v ČR), Vladimír Dlouhý (prezident Hospodářské komory ČR, předseda Mezinárodní obchodní komory v ČR), Pavel Mertlík (bývalý ministr financí), Tomáš Richter (právník Clifford Chance) či Zdeněk Tůma (poradce KPMG, bývalý guvernér České národní banky). Ale i ostatní akademici jsou mimořádně schopnými ekonomy s mnoha oceněními a reputací na mezinárodní odborné úrovni.

Dají se některé přednášky z Ekonomie navštěvovat i bez toho, že bych byl studentem? Které by jste doporučili? Rád bych se jako pracující dál vzdělával.

Přednášky jsou na univerzitě veřejné, takže je můžete navštěvovat, aniž byste byl studentem. Kurzy se liší záběrem a orientací, ne kvalitou. Všechny kurzy procházejí každý semestr vyhodnocením a tam, kde byly nějaké nedostatky, je hned řešíme. I díky tomu je rozptyl hodnocení kurzů velice malý. Takže opravdu platí, že navštívit stojí za to každý kurz.

Uplatnění

Jaká je šance, že se  po vystudování IES FSV UK se uplatním například v sektoru managment consulting apod.?

Šance je vysoká, budete-li chtít a rozvíjet své schopnosti, které jsou v tomto sektoru potřeba. Již 10 let IES FSV UK vždy sponzoruje jedna velká konzultantská firma, nejprve McKinsey a nyní Boston Strategy Consulting. Díky tomuto sponzorství máte šanci se potkat tváří v tvář se seniorními konzultanty anebo s partnery společností. V očích těchto společností (ale i dalších, např. Grant Thornton, AT Kearney, ale i společnosti z tzv. Velké čtyřky) je IES FSV UK velice kvalitní partner a právě schopností absolvovat IES se odlišíte od průměru ostatních škol. Většinou od nich slýcháme, že tyto společnosti prioritně oslovují tři školy: MFF UK, ČVUT a IES FSV UK.

Naší strategií jako školy je neplýtvat časem studentům vyučováním zdlouhavých případových studií, které nelze zobecnit a spíše se soustředit na zásadní témata a technické dovednosti. Ty zahrnují např. podnikové finance, finanční účetnictví, makroekonomickou analýzu a strategické rozhodování. Ze zkušenosti našich absolventů se potvrzuje, že po ekonomech se nepožaduje tolik konkrétní znalosti daného odvětví ani konkrétní finanční procesy, které se v čase navíc rychle mění a které se mnohem lépe a rychleji naučíte v praxi. Co ale požaduje, jsou silné osobnosti, které dokáží zvládnout náročné úkoly, které umí pracovat v týmu a které umějí pracovat s daty a provádět složitou analýzu. Více informací o uplatnění našich absolventů nalezenete zde

Pokud zvažuji studium (pro budoucí pozici finanční ředitel) na FSV UK a VŠE v navazujícím magisterském studiu, proč bych si měla vybrat FSV UK?

Podle dotazu předpokládáme, že hodláte na IES FSV UK studovat magisterský obor se specializací Finance, finanční trhy a bankovnictví. Není zřejmé, jaký obor jste si vybrala na VŠE, ale pokud jde např. o Fakultu financí a účetnictví VŠE, pak by hlavní důvody pro studium na FSV UK byly přibližně následující:

 • Pokud jste excelentní studentka, pak máte na IES FSV UK možnost rozvíjet se ve vysoce technických předmětech, např. Quantitative Finance, které jinde díky nepřipravenosti studentů nejsou nabízeny.
 • Dostanete se do ryze mezinárodním prostředí a pracovat budete pouze s mezinárodní terminologií – na mgr. stupni studia je téměř celé studium v angličtině a více než polovina studentu pochází mimo ČR a SR.
 • Volitelné předměty jsou orientovány na pozdní odpoledne a podvečer, aby bylo možné kombinovat práci a studium.
 • Budete v hledáčku firem, které hledají nejlepší kandidáty na trhu, ať už se týká finanční analýzy, finančního řízení, strategie a bankovnictví.
 • Získáte přímý přístup do Alumni systému s přibližně 500 absolventy, kde většina z nich je nyní na seniorních pozicích.
 • Budete studovat společně se skupinou motivovaných spolužáků v menší atmosféře, nikoli v anonymním prostředí masové školy.
 • Máte šanci získat vedoucího závěrečné práce, který Vám pomůže vytvořit práci, která bude profesně na vysoké úrovni a se kterou se budete moci chlubit ještě mnoho let po absolvování, včetně možnosti vydat práci jako knihu v zahraničí.
 • Celkově platí, že dosáhnout mimořádně vysoké pracovní pozice musíte předvést mimořádný pracovní výkon. A k tomu potřebujete mimořádné, nikoli běžné prostředí.

Dobrý den, o vašem institutu jsem se dozvěděl relativně nedávno. Jsou zde nějaké výrazné výhody studia oproti např. VŠE?

Vaše otázka je velice obecná a lze na ní učinit pouze obecnou odpověď.

 •  Zaměření: Institut ekonomických studií FSV UK (IES FSV UK) je výběrové vědecko-pedagogické pracoviště, kde je vyučována ekonomická teorie a její aplikace v různých oblastech. IES FSV UK je orientován na studenty schopné a ochotné abstraktně analytických úvah. Studium je více teoretické s větším důrazem a náročností předmětů jako je matematika, statistika, ekonometrie a mikroekonomie, a to ve srovnání i s těmi nejobtížnějšími obory na VŠE. Absolventi IES FSV UK směřují na pozice analytiků do významných konzultačních, bankovních a finančních společností. Naproti tomu studium na VŠE je více zaměřeno a business administration, její absolventi směřují do různých odvětví průmyslu, bankovnictví, účetnictví a auditu, obchodu, marketingu a do oblasti informačních technologií. Ve srovnatelných oblastech vyučovaných na IES FSV UK i na VŠE (bankovnictví, finance, hospodářská politika) má IES dle kritérií mezinárodního výzkumu a uplatnění studentů vyšší úroveň.
 • Velikost: VŠE je největší ekonomickou školou v ČR, na které studuje více než 19 000 studentů, IES výběrovou školou, studuje zde 700 studentů. Převažuje komorní charakter, týmový přístup studentů a individuální vedení.
 • Mezinárodní charakter: IES FSV UK má akreditace studijních programů jak v češtině, tak i v angličtině pro všechny úrovně studia, podíl přednášek pokročilých kurzů v angličtině je 90% a podíl zahraničních magisterských studentů je na 50% stavu ročníku. Na VŠE jsou v cizím jazyce vyučovány hlavně doktorské programy a pouze některé magisterské kurzy.

 

Dobrý den, máte zpětnou vazbu od studentů, kteří studovali dvě školy současně? Jaké jsou jejich zkušenosti v porovnání s jinými školami?

 Ano, mezi studenty jsme prováděli anketu ze které vyšlo následující:

Pozitiva IES:      

 • více zaměřeno na teorii, více do hloubky
 • větší role matematiky v ekonomických předmětech
 • výuka v cizím jazyce
 • studium s cizinci
 • více písemných než ústních zkoušek
 • zkoušky jsou férové
 • průběžná příprava i kontrola znalostí (více domácích úkolů a testy nejen o zkouškovém)
 • osobní přístup vyučujících
 • pedagogické schopnosti a otevřenost vyučujících
 • progresivní výuka
 • výskyt zajímavých osobností
 • vysoká úroveň vědy
 • přátelská atmosféra mezi studenty – studenti si více pomáhají, více se znají, i díky E-GO
 • snadnější možnost vycestovat do zahraničí na studijní pobyt
 • snadná administrativní stránka studia (jasná pravidla, věci lze případně vyřešit)
 • IES se snaží studentům vycházet vstříc (termíny zkoušek)
 • lepší možnost uplatnění
 • IES naučí komplexněji a strukturovaněji přemýšlet o problémech, naučí lépe se soustředit

Negativa IES:

 • 2. cizí jazyk na bakaláři není povinný
 • extrémní náročnost především ZS ve 2. ročníku
 • angličtina ve výuce může bránit hlubšímu pochopení některých témat
 • málo času mimo školu na jiné aktivity včetně práce

IES FSV UK + VŠE            

„Obě školy umožňují získat studentům kvalitní vzdělání. Kvůli odlišnému pojetí výuky (teoretičtější X praktičtější) si myslím, že se jedná o dobrou kombinaci. Přechod z VŠE na IES se dá s trochou snahy bez problémů zvládnout a souběžné studium zrovna tak. Kombinace studia s prací by ale asi byla velmi náročná.“

IES FSV UK + PřF UK (Demografie)

„Možnost studia dvou oborů mi přišla jako ideální příležitost k hlubšímu poznání obou zmíněných disciplín a následně pak ke kvalifikovanějšímu rozhodnutí…“

IES FSV UK + PF UK

„Od absolvování obou oborů očekávám vyšší atraktivitu na trhu práce, ale zkrátka i celkový rozvoj osobnosti.“

„IES mi dal mnohem víc, než jen znalosti. Mnohem komplexněji a strukturovaněji přemýšlím o problémech a naučil jsem se mnohem lépe soustředit. To jsou schopnosti, které využiji v téměř jakékoliv profesi. Znalosti z PF jsou naopak mnohem užší, a jejich využitelnost je podmíněná jen tím, že se právní úprava nějakou dobu nezmění.“

 

 

 

 

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance