Working Papers

2004

46 - Privatizace bez kapitálu
† prof. Ing. Karel Kouba DrSc., PhDr. Ondřej Vychodil , M.A.

Distributive Impact of Czech Social Systems
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.

Economic Research in the Czech Republic: Entering International Academic Market
† prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

Vliv sociálního a daňového systému na přerozdělování příjmů v České republice – dynamika na přelomu století
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.

Who Pays Taxes and Who Gets Benefits in the Czech Republic
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.

2003

44 - Lisabonská strategie, její hlavní směry a nástroje
† prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor

43 - Česká transformační strategie a její ekonomické důsledky
† prof. Ing. Milan Sojka CSc.

42 - Hospodářský vývoj Německa jako inspirace pro Českou republiku
doc. Ing. Karel Půlpán CSc.

41 - Společné dobro pro ekonomiku: národní, evropské a globální
prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.

40 - Credit Guarantees in A credit Market with Adverse Selection
prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.

39 - K mikroekonomickému klimatu v ČR na začátku 21.století: kartel prodejců pohonných hmot? (případová studie)
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc., PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.

38 - Akcionářská demokracie
† doc. Ing. Jiří Havel CSc.

37 - Fiskální politika: Příliš politické téma?
PhDr. Petr Hedbávný , doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.

36 - Konvergence a soutěžní výhody ČR
doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.

35 - Mobilita lidského kapitálu
doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc., PhDr. Soňa Pokutová - Benecká , Ctirad Slavík PhD.

34 - Budování autentického soukromého sektoru v tranzitivní ekonomice: Nově založené podniky a jejich role v české ekonomice.
doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.

33 - Zástavní právo k podniku z pohledu teorie a praxe dluhového financování
doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.

32 - Efektivnost pořízení a předávání informace mezi privátními subjekty s pozitivně-externalitní vazbou
PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.

31 - Mikroanalýza reformy českého důchodového systému
Michal Jezek

30 - Veřejné rozpočty v České republice v 90.letech 20.století-kořeny krize
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.

29 - Olsonova teorie hospodářského cyklu ve světle empirie: návrh alternativního metodologického přístupu
Mgr. Patrik Nový

28 - Mancur Olson's Addendum to New Keynesianism
doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.

27 - Mancur Olson redivivus: Vzestup a pád národů a současné společenské vědy
doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.

26 - European Pension Systems and the EU Enlargement
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.

European Pension Systems and the EU Enlargement
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.

Fiskální politika: Příliš politické téma?
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.

Veřejné rozpočty v České republice v 90. letech -- kořeny krize
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.

2002

25 - Rakouský poválečný hospodářský vývoj jako inspirace pro Českou republiku
doc. Ing. Karel Půlpán CSc.

24 - Evaluation of National, Political and Institutional Influence in Consultation, Co-operation and Co-decision Procedures of the EU Decisoin-Making
† prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

23 - Petrohradský paradox a kardinální funkce užitku
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc., PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.

22 - Economic Research and Education in the Czech Republic 1989-2000
† prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

21 - Alternativní scénáře transformační strategie československé ekonomiky na počátku 90.let a jejich teoretická východiska
† prof. Ing. Milan Sojka CSc.

20 - Postkeynesovská teorie peněz, peněžní a úvěrová politika a postavení centrální banky
† prof. Ing. Milan Sojka CSc.

19 - Benáček, V., Víšek, J. Á. : Faktory konkurenční schopnosti zahraničního obchodu a struktury specializace českého průmyslu před vstupem do EU.
doc. Ing. Vladimír Benáček CSc., prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.

18 - Ekonomická racionalita donátora a důvěra k příjemci dotace
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc., PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.

Economic Research and Education in the Czech Republic 1989-2000
† prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

2001

17 - Transaction Cost Economics: Basic Concepts and Extensions
Mgr. PhDr. Silvester van Koten Ph.D.

16 - Redistribuce: projev lidských preferencí a společenských potřeb
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.

15 - Nestandardní modely ekonomického chování, aplikace teorie lidského kapitálu
PhDr. Jiří Kameníček CSc.

14 - Ekonomicky racionální altruismus
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc., PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance