Bakalářský program Ekonomie a finance

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška pro bakalářský program Ekonomie a finance probíhá formou Národní srovnávací zkoušky organizované společností SCIO. Uchazeči o studium musí vykonat Národní srovnávací zkoušku z:

  • Matematiky (váha 60%)
  • Obecných studijních předpokladů (váha 40%)

Znalost anglického jazyka není předmětem přijímací zkoušky, ale je nezbytným předpokladem ke studiu, neboť některé kurzy jsou přednášeny v angličtině.

Podrobné podmínky příjímacího řízení na rok 2023/24 jsou ZDE.

Podrobnosti k charakteristice oboru Ekonomie a finance naleznete ZDE.

Uchazečům, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci může být odpuštzěn poplatek za přihlášku ke studiu, pokud ji podají do 31.12.  - podrobné informace zde: https://fsv.cuni.cz/aktuality/prihlaska-na-uk-zdarma-v-tizive-socialni-situaci

Uchazečům, kteří podají přihlášku ke studiu do 31.1. 2023 bude umožněno absolvovat SCIO test v březnovém termínu online bez poplatku. Více informací získáte na studijním oddělení. 

Uchazeči ze zahraničí

Další informace o tomto druhu studia podává Studijní oddělení FSV.

Pro uchazeče, kteří nemají dostatečnou znalost češtiny, nabízíme anglický placený program Bachelor in Economics and Finance. Více informací o anglickém programu naleznete zde

Výsledky přijímacího řízení z minulých let

V současné době studuje na IES 465 studentů v bakalářském cyklu, 202 studentů v magisterském cyklu a 56 doktorandů. Zejména o bakalářské studium je mimořádný zájem, který je možno uspokojit pouze zčásti, tj. jen u nejlepších uchazečů, jak je zřejmé z následujících údajů:

Akademický rok Přihlášeno Přijato Poměr %

Percentil přijetí

2022/2023 397 182 45,8%  74,0
2021/2022 318 160 50,3%  70,0
2020/2021 355 161 45,4%  70.0
2019/2020 352 172 48,9 %  76,0
2018/2019 319 157 49,2 %  73,0 
2017/2018 335 197 58,8 %  70,0
2016/2017 397 174 43,8 %  76,0
2015/2016 384 158 41,2 %  76,0
2014/2015 404 152 37,6 %  80,0 
2013/2014 517 173 33,4 %  80,0  
2012/2013 470 182 38,7 %  85,0  
2011/2012 436 203 46,6 %  80,1
2010/2011 524 217 41,4 %  80,0
2009/2010 477 217  45,5 %  75,5


IES pořádá pravidelně dvakrát ročně, v lednu či únoru a v červnu, Den otevřených dveří pro český bakalářský program. 

V roce 2023 se bude konat v pátek 27.1. 2023 (začátek oficiálního programu v 10 hodin).
Další den otevřených dveří proběhne v červnu 2023, detaily upřesníme.    


Galerie

Zobrazit celou galerii

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY