Uspořádané konference

2021

Náš kolega Jozef Baruník spolu s kolegy z Akademie věd ČR, Matematicko-fyzikální fakulty a Humboldtovou univerzitou organizoval ve dnech 7.-8.10. 2021 konferenci Statistics of Machine Learning, které se účastnily světové špičky v oboru. Přehled řečníků a příspěvků najdete zde.

2019

IES FSV UK a Humboldtova univerzita v Berlíně uspořádala ve dnech 22.-26. ledna seminář pro doktorandské studenty v Hejnicích v Jizerských horách. Pětidenní výzkumný seminář byl zaměřený na prezentaci výzkumu PhD studentů a seniorních členů výzkumných skupin na obou univerzitách. Celý seminář byl zahájen krátkým kurzem Christiana Hafnera z Université catholique de Louvain a Holgera Detteho z Ruhr-University Bochum. Výsledky výzkumu prezentovali seniorní výzkumníci z obou univerzit a prohloubili spolupráci na společných výzkumných projektech. 

V dubnu 2019 proběhla na IES FSV UK mini konference s názvem Asset Pricing, Machine Learning, and Finance. Hlavním řečníkem byl dr. Numan M. Ülkü, který přednesl přednášku na téma „Investor trading behavior and stock returns“. 

Naše kolegyně Barbara Pertold-Gebická uspořádala v květnu 2019 workshop o genderu a rodině na trhu práce pod názvem „Prague Workshop on Gender and Family in the Labor Market“. Součástí workshopu byly výzkumné prezentace, veřejná přednáška prof. Shelly Lundbergové z Kalifornské univerzity v Santa Barbaře a přednáška prof. Andrey Weberové ze Středoevropské univerzity v Budapešti. Akci kromě IES zaštítili také CERGE-EI a think-tank Virtual Research Collaboration on Gender and Family in the Labor Market, spolufinancována byla z Visegradského fondu.

Akademie věd ČR ve spolupráci s IES, Matematicko-fyzikální fakultou a Humboldtovou univerzitou uspořádala na přelomu září a října 2019 konferenci Statistics of Machine Learning, které se účastnili světové špičky v oboru. V organizátorském týmu byl i náš kolega doc. Jozef Baruník, který organizoval workshop Asset Pricing using Time-Frequency Dependent Network Centrality.

Díky grantu CENTRAL-Kollegs uspořádal František Čech dva workshopy pro studenty IES. První navazoval na vzdělávací projekt a konferenci Machine Learning in Economics. Doktorští studenti měli na semináři možnost představit svůj pokrok s vlastním výzkumem a setkali se s předními vědci v oboru, kteří se konference zúčastnili. Byl mezi nimi Oliver Linton z Cambridge či Wolfgang Karl Härdle z Humboldtovy univerzity. V listopadu se na Humboldtově univerzitě uskutečnil druhý workshop nazvaný „Inference in ML models“. 

2018

IES FSV UK a Humboldtova univerzita v Berlíně uspořádala ve dnech od 23. do 27. ledna seminář pro doktorandské studenty v Hejnicích v
Jizerských horách. Pětidenní výzkumný seminář byl zaměřený na prezentaci výzkumu PhD studentů a seniorních členů výzkumných skupin na obou univerzitách. Celý seminář byl zahájen přednáškou Bryana S. Grahama z UC Berkeley.

2017

Na začátku září proběhla v prostorách IES FSV UK mezinárodní konference ParaoptXI ze série "Parametric Optimization and related topics", kterou institut pořádal společně s Ústavem teorie informace a automtizace AV ČR (ÚTIA). Tato řada konferencí vznikla již v roce 1985 a setkání v Praze tak bylo již jedenácté v řadě. Parametrická optimalizace, jako součást matematického programování, je aplikovatelná v teorii, numerice a aplikacích. Hlavním přednášejícím na konferenci v Praze byl emeritní profesor curyšské univerzity Diethard Klatte.

2016

Začátkem října se v prostorách České národní banky uskutečnila dvoudenní konference „Challenges for Financial Stability in Europe“ (Výzvy pro finanční stabilitu v Evropě), kterou Česká národní banka spolupořádala společně s IES FSV UK. Konference se zaměřila na témata současných problémů spojených s finanční stabilitou v Evropě. Hlavním přednášejícím byl Jon Danielsson, profesor na London School of Economics a ředitel Systemic Risk Center tamtéž. Celkem bylo prezentováno 18 příspěvků. Vybrané příspěvky budou publikovány ve speciálním vydání Journal of Financial Stability a Economic Systems.

2015 

V polovině září proběhly na IES FVS UK dvě významné mezinárodní konference. První z nich bylo každoroční setkání odborníků v oblasti meta-analýzy nazvané MAER-Net 2015 Prague Colloquium. Hlavními řečníky zde byli Andrea Weber (University of Mannheim, Německo), Nauro Campos (Brunel University, Spojené království) a Chris Doucouliagos (Deakin University, Austrálie). Celkem bylo prezentováno 40 článků (včetně 6 článků výzkumníků IES) z mnoha oblastí ekonomie a příbuzných disciplín. Konferenci předcházel workshop zaměřený na konkrétní problémy aplikované meta-analýzy. 

Druhou konferencí bylo tradiční Econophysics Colloquium 2015. Jednalo se o setkání ekonofyziků, tedy vědců pracujících na hranici a průniku ekonomie, financí, fyziky, komplexních systémů, computer science a dalších přírodních věd. Letošní již 11. ročník proběhl na IES FSV UK úspěšně s celkovým počtem 99 účastníků z celého světa. V přístím roce na něj bude navázáno v Sao Paulu v Brazílii. 

2014

Hlavním tématem mezinárodního workshopu 2014 IES Economic Meeting (26.9.), který byl organizován společně s INFER, byl stav bankovnictví v Evropě. Hlavním řečníkem se stal Jakob de Haan (De Nederlandsche Bank,University of Groningen). Vybrané texty budou zveřejněny v časopise Open Economies Review pod editací Romana Horvátha (IES FSV UK) a Laurenta Weilla (University of Strasbourg).

2013

15. října se na půdě IES FSV UK uskutečnil seminář „Finanční regulace v EU. Pomáhá, nebo překáží?“, který podpořilo Zastoupení Evropské komise v ČR v rámci Evropského roku občanů 2013. O vývoji bankovní regulace a dohledu na finanční sektor v EU diskutovali odborníci z ČR, zemí eurozóny, ale i z USA. Diskuzi moderovala prof. Kateřina Šmídková, profesorka IES FSV UK a ředitelka ekonomického výzkumu v ČNB. Tisková zpráva se závěry semináře je k dispozici zde.

Hlavním tématem mezinárodního workshopu 2013 IES Economic Meeting (26.9.) bylo makroekonomické a finanční modelování ve střední a východní Evropě. Hlavním řečníkem se stal Dirk Bezemer (University of Groningen). Vybrané texty byly zveřejněny v časopise Czech Journal of Economics and Finance pod editací Romana Horvátha a Jozefa Baruníka (oba IES FSV UK). 

Seminář "Evropská unie před krizí a nyní. Stejná, nebo poučená?" (23.5.) se uskutečnil na půde IES FSV UK  za podpory Zastoupení Evropské komise v ČR. Přední odborníci z Ministerstva financí, Úřadu vlády, ČNB, ale i z akademické sféry se podělili o svůj pohled současnou situaci v eurozóně a její perspektivy. Diskuzi moderoval prof. Oldřich Dědek, garant magisterského studia na IES FSV UK a národní koordinátor pro zavedení eura v ČR. Tisková zpráva se závěry semináře je k dispozici zde.   

2012

Mezinárodní workshop "2012 IES Economic Meeting: Challenges to Financial Stability" se zaměřil na téma finanční stability. Hlavním přednášejícím byl Iftekhar Hasan (Fordham University). Vybrané texty byly vydány jako zvláštní číslo Economic Systems pod editací Romana Horvátha (IES FSV UK) a Laurenta Weilla (University of Strasbourg).

2011

Panelová diskuse "Down to Earth: Economics, Politics and Reality" (6.10.2011) měla za cíl zhodnotit šíři mezery mezi teoretickou aplikovanou ekonomiíí a analytickými postupy inovačního kapitálu investorů a "praktických" ekonomů. Více informací.

Slavnostní zahájení výstavy k 50. výročí založení OECD připravené ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí se uskutečnilo dne 31.10.2011 ve velké aule 109 na IES. Akce se účastnili za Ministerstvo zahraničních věcí Prof. Ing. Karel Dyba, CSc., velvyslanec Stálé mise České republiky při OECD v Paříži a bývalý ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR, děkan FSV UK PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. a ředitel IES PhDr. Martin Gregor, Ph.D., kteří výstavu zahájili. Krátkou prezentaci akce najdete v prokliku.

2010

Konference „Akademické lekce pro hospodářskou politiku“  (12.5.2010) zahájila řadu mimořádných akcí věnovaných výročí dvaceti let, kdy byla obnovena výuka nezávislé  ekonomie na Karlově univerzitě. Přednášející byli významní ekonomové, kteří aktivně vyučují na Univerzitě Karlově. Konference se zúčastnilo přes 100 odborníků z vysokých škol, vlády, České národní banky a z dalších významných institucí. Více informací.

Konference "20 let poté" (18.10. 2010) byla setkáním obnovitelů ekonomie na Univerzitě Karlově s nastupující generací akademických ekonomů. Témata zahrnovala tradici české ekonomie, současné trendy výzkumu  a způsobu, jak nejlépe přiblížit ekonomické poznání studentům a zainteresované veřejnosti. Mezigenerační příspěvky reflektovaly stav ekonomie na Univerzitě Karlově, její vliv na hospodářskou politiku a její další perspektivu. Více informací.

EXPO2010 workshop "Evropská unie a Čína v čase turbulence" (7.9.2010) byl společný seminář Centra evropských studií, Univerzity Fudan a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Úplný seznam prezentací a fotografie jsou  dispozici prokliku. Workshop se konal na velmi významném místě - v českém pavilonu EXPO 2010 v Šanghaji. Více informací.

Vědecký workshop "Hlasování, moc a manipulace" (23.-24.9. 2010) byl organizován ve spolupráci s Ústavem sociální ekonomiky z Hamburg University a Výzkumného centra veřejné volby z University v Turku. Seminář sloužil ke zlepšení výzkumu a podpoře další společné výzkumné spolupráce v důležitých tématech pro všechny zúčastněné. Více informací.

2009 a dříve

V minulých letech jsme zorganizovali celou řadu akcí, včetně: 

  •  Konference „Globalizace a rostoucí konkurence: výzvy pro českou ekonomiku“ (květen 2008) s hlavním projevem generálního tajemníka OECD Angela Gurríi.
  • Workshop „Ekonomika demokratické vlády v Evropské unii“ (březen 2007), společný výzkumný projekt Praha-Wroclaw.
  • Workshop „Evropská unie za 50 let poté: Modelování ekonomiky a politiky evropské integrace“ (září 2007), pořádaný společně s Europaeum (konsorcium evropských univerzit, včetně Oxfordu, Helsinek, Bologni a Paříže I).
  • Workshop „Evropská integrace, strukturální změny a jejich dopad na evropskou zahraniční politiku“ (březen 2007), společný seminář s univerzitou East China Normal University (ECNU) Shanghai.

 

08

Prosinec

Prosinec 2021
poútstčtsone
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance