Informace pro školitele

Informace pro školitele

ODMĚNY ŠKOLITELŮM

Stanovení odměn školitelům studentů po úspěšném ukončení studia v doktorském studijním programu (Opatření rektora č. 36/2021)

HODNOCENÍ DOKTORANDŮ

Informace týkající se "Hodnocení doktoranda" naleznete ZDE.

STUDENTSKÉ IES WORKING PAPERY

Školitel musí schválit submitování článku studenta do IES Working Papers Series a navrhnout příslušnému editorovi možné oponenty.
Editoři pro jednotlivé oblasti: 
doc. Jozef Baruník (Econometrics, Finance), 
prof. Roman Horváth (Macroeconomics), 
prof. Karel Janda (Microeconomics) 
doc. Ondřej Schneider (Economic Policy).