Pravidla studia

Pravidla studia

Obecné podmínky doktorského studia jsou upraveny Zákonem 111/1998 Sb. o vysokých školáchPravidly studia Fakulty sociálních věd a Opatřením děkanky č. 5/2021 - Organizace doktorského studia na FSV UK. Jejich konkretizací pro doktorské studium ekonomie a financí na IES je Rámcový studijní plán oboru Ekonomie a finance, schválený Oborovou radou doktorského studijního programu ekonomie a financí na IES.
Kompletní informace o průběhu doktorského studia obsahuje Handbook for Doctoral Students.
Prezentace pro doktorské studenty ze začátku semestru je ke stažení zde.
 

Formuláře

Veřejný kalendář pro doktorandy IES (IES PhD Calendar) obsahující termíny státních doktorských zkoušek a jiných relevantních událostí je k dispozici zde.

Přehled účasti na obhajobách

Termíny státních doktorských zkoušek:

Pro bližší informace týkající se termínů kontaktujte Theodora Petříka prostřednictvím emailu theodor.petrik(at)fsv.cuni.czStudent musí být přihlášen ke zkoušce nejpozději jeden měsíc před začátkem období vyhrazeného pro státní doktorskou zkoušku dle Harmonogramu FSV UK pro daný akademický rok.