Knihovny

Knihovny

KNIHOVNA OPLETALOVA

Knihovna IES FSV UK v Opletalově ul. 26 je příruční knihovnou a studovnou.

Vzhledem k momentální situaci se může provozní doba knihoven častěji měnit.

Proto, prosíme, sledujte aktuální informace a bezpečnostní opatření na stránce knihoven na webu FSV.

Kontakt: tel. 222 112 331, email: knihovna@fsv.cuni.cz

DALŠÍ KNIHOVNY

 • Fakultní knihovna (katalogy a e-zdroje) - na Hollaru, nabízí rozsáhlé sbírky z oblasti společenských věd
 • Knihovna CERGE-EI (Politických vězňů 7) - je nejlépe vybavenou ekonomickou knihovnou v ČR 
 • UKAŽ - centrální vyhledávač tištěných a elektronických zdrojů dostupných na Univerzitě Karlově
 • Portál elektronických zdrojů (zdroje pro FSV) - jednotný portál Univerzity Karlovy
 • e-knihy převážně z oblasti ekonomie a financí jsou FSV uživatelům dostupné především ze tří následujících databází:
  • ProQuest Ebook Central - unikátní a rozsáhlá kolekce odborných elektronických knih z produkce řady významných vydavatelů (např. Cambridge University Press, Greenwood Press, John Wiley & Sons, S. Karger, McGraw-Hill Book Companies, MIT Press, Palgrave Macmillan, Routledge, Springer/Kluwer a další)
  • EBSCO eBooks
  • Taylor & Francis Group eBooks (přihlašte se "With Shibboleth or OpenAthens" a vyhledejte "Charles University")
  • všechny e-knihy by měly být dostupné také prostřednictvím centrálního vyhledávače Univerzity Karlovy UKAŽ
 • Bookport - databáze českých odborných a populárně-naučných e-knih nově pořízena v roce 2021 pro celou UK, najdete zde mj. tituly z obasti "byznys" nebo "účetnictví"