Databáze a software

Databáze a software

Odkaz ke všem informačním zdrojům a databázím, které jsou přístupné studentům celé Karlovy univerzity, případně pouze studentům FSV UK, naleznete v proklicích.

Databáze

Databáze zdravotnictví: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Databáze zdravotnictví obsahuje množství dat o zdravotní produkci v České republice, včetně údajů o poskytovaných výkonech a spotřebovaném materiálu. Jednotlivé databáze jsou dostupné ve formě textových či excelových souborů na základě žádosti podané na Ministerstvo zdravotnictví. Kompletní seznam a popis databází, společně s postupem předání dat, najdete zde.

Všechny databáze jsou v češtině. Kontaktní osoba: Tomáš Troch, tomas.troch@mzcr.cz.

Factiva (Dow Jones)

Informační zdroj zpřístupňující klíčové informace především z oblasti obchodu a ekonomiky, umožňující přístup mj. k fulltextu světových deníků i k jejich archivům. Factiva obsahuje např. následující zdroje: více než 600 průběžně aktualizovaných zpravodajských zdrojů (newswires) vč. výhradní kombinace zdrojů od Dow Jones a Reuters; aktuální denní obsah novin The Wall Street Journal, Financial Times, The New York Times a další; všeobecná a odborná periodika jako The Economist, Forbes, Fortune; obchodní výkazy, makroekonomická data, analytické nástroje, průmyslové, obchodní a burzovní přehledy.

Přístup je zajištěn pro 5 uživatelů, kteři jsou současně přihlášení. Pro detailnější informace navštivte stránky knihovny FSV zde. Kontaktní osoba pro případ potíží: Jiří Kukačka. Pro přímý (vzdálený) přístup klikněte zde.

MagnusWeb

MagnusWeb představuje rozsáhlou databázi o českých podnicích. Na rozdíl od globálních databází dostupných na IES (např. Eikon) se nezaměřuje pouze na malý počet velkých podniků, ale pokrývá firmy všech velikostí (celkem zhruba milion právnických osob) od roku 2000 dále. Obsahuje především údaje z finančních výkazů a dále také informace o vlastnických strukturách firem, jejich personálním obsazení a důležitých událostech s nimi spojených (např. valné hromady, významné zakázky a investice, fúze a akvizice, úpadky, insolvence). Databáze umožňuje vyhledávání informací o jednotlivých firmách i hromadné stahování časových řad za velký počet firem.

Studenti IES, kteří o přístup do MagnusWebu projeví zájem a podpisem smlouvy vyjádří souhlas s podmínkami používání uživatelského konta, budou mít přístup k dispozici po dobu minimálně 10 dní. Přístupová práva do aplikace přiděluje Dagmar Schnellerová.

Open data: Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí ČR zpřístupnilo portál Otevřená data. Portál obsahuje katalogy datových sad, které Ministerstvo zveřejňuje nebo plánuje zveřejnit. Před použitím dat si přečtěte podmínky užívání. Pokud máte konkrétní námět, jak data doplnit a zpřesnit, pište prosím našemu absolventu a koordinátoru otevírání dat na Ministerstvu financí ČR na email: martin.kopecek@mfcr.cz.

LSEG Eikon s Datastreamem

LSEG Eikon umožňuje sledovat vývoj trhů v reálném čase a stahovat historická data (ceny akcií, indexy, makroekonomické indikátory, apod.) pro výzkumné účely.

Přístup do databáze je poskytnut každý semestr 12 studentům (období od 1.1. do 30.6. a od 1. 7. do 30. 12.), kteří o přístup projeví zájem a podpisem smlouvy vyjádří souhlas s podmínkami používání uživatelského konta. Pro získání uživatelského jména a hesla navštivte Dagmar Schnellerovou. Kontaktní osoba pro případ potíží: Jiří Kukačka. Přístupy do systému LSEG Eikon jsou dva: funkčně částečně omezený Web Access pro rychlý přístup k datům na jakémkoli zařízení bez potřeby instalace nebo Eikon aplikace (instalace pouze pro Windows + přidat také Datastream Add-On do MS Excel, podporuje "fakultní" MS Office 365, dostupná na všech počítačích v místnosti č. 016) pro plnohodnotný download dat pomocí funkcí do Excelu. Podrobný seznam rozdílů naleznete v příloze.

Oba přístupy jsou dostupné zde. Alternativně se lze přihlásit do vašeho LSEG MyAccount profilu zde (pokračujte na: "Products" - "Eikon" - "See product details" a instalujte si Eikon aplikaci nebo klikněte "Launch product" pro Web Access).

Pro nové uživatele databáze Eikon probíhají dvakrát ročně pravidelné úvodní online tutoriály zaměřené na ovládání databáze a efektivní vyhledávání a stahování dat. Tutoriály se konají v termínech 25. února a 20. října (pokud jde o pracovní den) vždy od 9:30 do cca 11 hod online prostřednictvím Microsoft Teams. Tutoriálem Vás provede Dina Abul Magd z London Stock Exchange Group. Je doporučeno mít na svém osobním počítači nainstalovanou funkční verzi Eikonu s MS Excel Datastream Add-On.

Je nutná předchozí registrace alespoň 1 den předem na jiri.kukacka@fsv.cuni.cz. V daný čas se poté připojte prostřednictvím poskytnutého linku.

Užitečné online zdroje:

rejustify

Rejustify je ETL nástroj (Extract-Transform-Load) využívající umělou inteligenci pro přípravu datasetu a spojování dat z více zdrojů. Algoritmus rejustify nejdříve analyzuje prázdný dataset, rozpozná jeho strukturu a navrhne použití nejlépe odpovídajících tabulek z primárních zdrojů dat. Poté následuje funkce „fill“, která odešle požadavky na data primárním zdrojům a vyplní požadovaná data do datasetu.

Služba rejustify automatizovala spojování a kombinování dat z více než 600 milionů datových řad z více než 60 nejdůvěryhodnějších statistických zdrojů, jako jsou Eurostat, ECB, OSN, MMF, statistické úřady a centrální banky, včetně dalších zdrojů, jako jsou emise CO2, ceny kryptoměn nebo statistiky případů COVID-19.

Rejustify je online služba dostupná přes Google Sheets, R a Python. Registraci lze provést a instruktážní videa nalézt na rejustify.com a v případě otázek a komentářů pište na info@rejustify.com.

Prvních 100 studentů a zaměstnanců IES může každý semestr požádat o bezplatný přístup k prémiovému účtu u Jiřího Kukačky.

WorldData.AI

WorldData.AI poskytuje přístup k více než 3,3 miliardám datových sad z více než 8 000 předních veřejných a proprietárních zdrojů. Obsahuje datové soubory v různých oborech včetně financí, makroekonomie, počasí, obchodu, zdraví, zemědělství, politiky, trhů práce atd. Databáze obsahuje News Sentiment AI, která poskytuje textovou analýzu milionů zpráv ze všech hlavních zpravodajských zdrojů za posledních 10 let. Databáze Global Data poskytuje jednotnou platformu kombinující data publikovaná předními vládními agenturami, soukromými agenturami a univerzitami.

Studentům a zaměstnancům IES stačí k využívání této databáze vytvořit si bezplatný účet ve WorldData.AI pomocí své e-mailové adresy @ fsv.cuni.cz a automaticky upgradovat na partnerský účet. Kontaktní osoba pro případ potíží: Jiří Kukačka.

CRIBIS

Databáze CRIBIS poskytovaná společností CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., je spolehlivým datovým zdrojem obsahujícím informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osob z České a Slovenské republiky, jež čerpá z více než 43 hlavních, přehledně unifikovaných a komplexních veřejných i neveřejných informačních zdrojů. Aplikace Cribis každému uživateli umožňuje komfortní přístup k užitečným informačním zdrojům umístěným v jedné strukturované webové aplikaci.

Studenti IES mají exkluzivní přístup do této aplikace v místnosti č. 602 na 1 počítači naproti vstupním dveřím (počítač číslo 1084, který má mj. i scanner). Spuštění databáze probíhá přes ikonu "CRIBIS" na ploše tohoto počítače. Před použitím této databáze je třeba podepsat registrační list na vrátnici, což reflektuje dohodu s provozovatelem databáze. Kontaktní osoba pro případ potíží: Petr Teplý.

Monitoring sociálních médií společnosti Newton Media

(vyžaduje login pomocí hesla Centrální autentizační služby UK)

Přes webové rozhraní Newton Media Search lze fulltextově vyhledávat v elektronickém archivu tištěných i elektronických médií. V archivu Newton Media Search je k dispozici obsah z celostátních i regionálních periodik a společenských i odborných časopisů, zpravodajství z několika set internetových serverů a přepisy publicistických, diskusních a zpravodajských pořadů z České republiky. Archiv do roku 1996.

ČLÁNKY

Management Science

Studenti mají aktuálně přístup k článkům v časopise Management Science, nejlepšího světového časopisu zaměřeného na kvantitativní analýzu řízení, zahrnující analýzu strategií, podnikání, inovací, technologií, organizací a dále na konkrétní dimenze organizací - finance, informační systémy, marketing, strategii a účetnictví. Konkrétně v oblasti financí se řadí mezi mezi pět nejlepších časopisů na světě. Management Science publikuje články z behaviorální ekonomie, finančních trhů, podnikových financí a dalších oblastí zájmu ekonomie. 

Stahování vědeckých článků

Charles University EZproxy Portal (vyžaduje login pomocí hesla Centrální autentizační služby UK) nabízí rozličné elektronické informační zdroje, ze kterých můžete stahovat vedecké články s omezeným (placeným) přístupem.

Jednoduchý a efektivní "trik" na stahování paperů lze využít následovně. Představte si, že byste rádi získali např. jeden z nejvíce citovaných nedávných článků z časopisu Journal of Finance od autorů Andrei Shleifer a Robert W. Vishny, který najdete na adrese https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x. Standardně, pokud váš osobní počítač není připojen k síti eduroam, byste neměli mít možnost si tento článek s placeným přístupem stáhnout (.pdf). Pokud ale vložíte ".ezproxy.is.cuni.cz" hned za ".com" v původní adrese (tzn. použijete https://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x), po přihlášení do systému CAS si již budete moci tento článek ve formátu .pdf stáhnout bezplatně.

Poznámka: tento trik nefunguje pro všechny časopisy ani vydavatele, ale pro většinu ano.

NOVINY A ČASOPISY

Financial Times je jeden z nejvýznamnějších deníků světa. Poskytuje rozsáhlé a nejaktuálnější zprávy, komentáře a analýzy dat pro globální obchodní komunitu a další čtenáře. Dostupný je online v knihovně IES, vždy 1 studentovi, přístup na 1 počítači zprostředkuje obsluha knihovny.

(další vyžadují login pomocí hesla Centrální autentizační služby UK):

Články z aktuálního vydání měsíčníku The Banker naleznete v databázi Factiva. Pro přímý přístup využijte proklik a poté pokračujte na "Factiva".

Články z aktuální vydání The Wall Street Journal naleznete v databázi Factiva. Pro přímý přístup využijte proklik a poté pokračujte na "Factiva".

Library Press Display nabízí náhledy aktuálních čísel mnoha českých (HN, LN, MF DNES, Ekonom, Respekt, ...)  i zahraničních (The Washington Post, The Guardian, The Daily Telegraph, ...) novin a časopisů.

E-KNIHY

(vyžaduje login pomocí hesla Centrální autentizační služby UK)

E-knihy převážně z oblasti ekonomie a financí jsou FSV uživatelům dostupné především ze tří následujících databází:

 • ProQuest Ebook Central - unikátní a rozsáhlá kolekce odborných elektronických knih z produkce řady významných vydavatelů (např. Cambridge University Press, Greenwood Press, John Wiley & Sons, S. Karger, McGraw-Hill Book Companies, MIT Press, Palgrave Macmillan, Routledge, Springer/Kluwer a další)
 • EBSCO eBooks
 • Taylor & Francis Group eBooks (přihlašte se "With Shibboleth or OpenAthens" a vyhledejte "Charles University")
 • všechny e-knihy by měly být dostupné také prostřednictvím centrálního vyhledávače Univerzity Karlovy UKAŽ

Databáze českých odborných a populárně-naučných e-knih nově pořízena v roce 2021 pro celou UK, najdete zde mj. tituly z obasti "byznys" nebo "účetnictví":

Kolekce referenčních e-knih Společenské vědy (přístup je automaticky nastaven pro počítačovou síť celé UK):

SOFTWARE

Mathematica

Wolfram Mathematica je moderní výpočetní software zahrnující všechny oblasti technické výpočetní techniky včetně neuronových sítí, strojového učení, zpracování obrazu, geometrie, datové vědy, vizualizace a dalších. Podporované platformy: Windows, Macintosh a Linux.

Mathematica je standardně dostupná na všech počítačích v místnosti č. 016. Studentům je dále poskytována licence "Mathematica for Students for Sites" pro vzdělávací účely, která umožňuje instalovat plnohodnotnou kopii softwaru Mathematica na osobní počítač. Pro stáhnutí software a získání aktivačního klíče postupujte podle těchto pokynů. Kontaktní osoba pro případ potíží: Jaromír Baxa.

Pozn.: vyučujícím je poskytována licence "Mathematica for Sites". Kontaktujte Jaromíra Baxu pro instrukce k instalaci.

MATLAB - nová licence pro UK

MATLAB (maticové laboratoř) je multi-paradigmické numerické výpočetní prostředí. Jakožto programovací jazyk vyvinutý firmou MathWorks, MATLAB umožňuje manipulaci s maticemi, kreslení funkcí a dat, implementaci algoritmů, vytváření uživatelských rozhraní a propojení s programy napsanými v jiných jazycích.

MATLAB je standardně dostupný na všech počítačích v místnosti č. 016. Nově mohou studenti i vyučující využívat plnou licenci MATLABu na vlastních počítačích bez nutnosti komplikovaného připojení přes licenční server. Univerzita Karlova má k dispozici nejen samotný software a veškeré toolboxy, ale také celou řadu on-line kurzů a přístup k podpoře. Více informací jak získat univerzitní licenci je k dispozici zde.

Stávající uživatelé Matlabu pod licencí IES mohou být v průběhu instalace požádání o deaktivaci původní licence na webu MathWorks. Kontaktní osoba pro případ potíží: Jaromír Baxa.

Stata

Stata je univerzální statistický balík vytvořený firmou StataCorp. Většina jeho uživatelů pracuje ve výzkumu, zejména v oblasti ekonomie, sociologie, politologie a dalších. Funkce softwaru Stata zahrnují správu dat, statistickou analýzu, grafiku, simulace, regresi a vlastní programování.

Stata je standardně dostupná na všech počítačích v místnosti č. 016.

IMAC PRO STANICE PRO NÁROČNÉ VÝPOČTY

Na podporu výpočetně náročných studentských projektů (Bc. a Mgr.) a diplomových/bakalářských prací byly na IES pořízeny dvě výpočetní stanice iMac Pro.

Počítač v 503:

 • 2,3GHz 18-jádrový Intel Xeon W, Turbo Boost až 4,3 GHz
 • 64 GB 2666MHz paměti DDR4 ECC
 • grafická karta: Radeon Pro Vega 56 s 8 GB paměti HBM2
 • 1 TB SSD

Počítač v 602:

 • 3,0GHz 10-jádrový Intel Xeon W, Turbo Boost až 4,5 GHz
 • 32 GB 2666MHz paměti DDR4 ECC
 • grafická karta: Radeon Pro Vega 56 s 8 GB paměti HBM2
 • 1TB SSD

V případě zájmu o využití této výpočetní kapacity se obraťte se na jednoho z administrátorů: Jozef BaruníkLuboš HanusJiří Kukačka a následně vyplňte, prosíme, tento formulář.