FAQ

FAQ

Rozcestník k nejčastěji hledaným informacím:  

 • Základní informace pro první ročníky na stránkách FSV UK najdete zde
 • FAQ - odpovědi na nejčastější dotazy najdete na úrovni FSV zde

CO VÁS ČEKÁ V BAKALÁŘSKÉM STUDIU NA IES

CO VÁS ČEKÁ V MAGISTERSKÉM STUDIU NA IES

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM (SIS)

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

DATABÁZE A INFORMAČNÍ ZDROJE

 • Novinky a otevírací dobu všech knihoven FSV UK můžete sledovat zde.
 • databáze a software dostupné studentům IES a podrobnosti o nich najdete zde. 
 • UK databáze Bookport - najdete zde mj. tituly z obasti byznys nebo účetnictví 

STUDENTSKÉ VÝHODY A SLEVY

 • díky spolupráci s vydavatelstvím Economia a společností KPMG mají všichni studenti IES FSV UK přístup k digitálním Hospodářským novinám zdarma. Návod jak aktivovat předplatné najdete zde.
 • Vše o průkazech ISIC a výhodách, které vám přináší, najdete zde.
 • Studenti prvních ročníků mohou navíc na podzim využít slevy 50 % na představení Národního divadla.

 SOCIÁLNÍ SÍTĚ    

 FAQ - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY: 

Kde mohu najít informace o předmětech, tématech prací a konzultačních hodinách pedagogů?

SIS UK obsahuje kurzy, sylaby, odkazy na materiály ke kurzům, případně na webstránky pedagogů, emaily pedagogů, zapisování se na předměty a zkoušky, nově jsou zde uvedeny konzultační hodiny pedagogů. Tyto informace (mimo zapisování na předměty, zkoušky a zadávání témat prací) naleznete též na naší stránce IES.

Kde najdu informaci o nemoci pedagoga, přesunu či zrušení konzultačních hodin, nebo zrušení semináře či přednášky?

Učitelé zasílají hromadným emailem tyto informace jen studentům příslušných kurzů. Udržujte proto v systému SIS UK aktuální vaši emailovou adresu. Jinou možností oznámení změn či nemoci je vyvěšení informace na nástěnce kurzu v systému SIS. Zjistěte, jak to dělá příslušný vyučující. Informace mohou být též vloženy na stránkách jednotlivých vyučujících či  bakalářských či magisterských předmětů IES. Prioritou je ovšem SIS.

Kde najdu rozvrh?

Rozvrh je opět v SIS, pro zjednodušení bývá i na našich stránkách IES.

Kdy platí konzultační hodiny pedagoga?

Vypsané konzultační hodiny pedagoga platí pouze v době výuky. Ve zkouškovém období a během letních prázdnin se musíte s vyučujícím domluvit, a to nejlépe emailem.

Jak se dozvím termíny pro plnění studijních povinností?

Platný harmonogram akademického roku naleznete zde.

Jak se přihlásím na Bc nebo Mgr SZK?

Souhrn všech podkladů, které je nutno v termínu stanoveném harmonogramem odevzdat na sekretariát je uveden pro magistry zde a pro bakaláře zde, stejně jako okruhy k přípravě na SZK, vzor posudku práce a příslušná opatření, která se toho týkají.

Mohou mi být uznány kredity za předměty složené v dřívějším studiu? Jak probíhá uznávání předmětů z Erasmu?

Obecná pravidla pro uznávání předmětů v bakalářském studiu naleznete zde.

Jak vyřeším problém se studiem předmětu nebo s organizací studia?

 • Studijní problémy, připomínky k výuce předmětu je dobré včas komunikovat s vyučujícím, problémy s organizací studia se sekretariátem a garantem studijního oboru.
 • Připomínky k výuce předmětu napište do slovních poznámek v rámci pravidelného hodnocení předmětu.
 • Dále podněty a připomínky je možné předat E-klubu, který je předává každý semestr vedení institutu.
 • Je také možné využívat schránku pro anonymní návrhy a stížnosti umístěnou v suterénu budovy (naproti výtahu).