Databáze a software

Databáze

Odkaz ke všem informačním zdrojům a databázím, které jsou přístupné studentům celé Karlovy univerzity, případně pouze studentům FSV UK, naleznete v proklicích.

Databáze zdravotnictví: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Databáze zdravotnictví obsahuje množství dat o zdravotní produkci v České republice, včetně údajů o poskytovaných výkonech a spotřebovaném materiálu. Jednotlivé databáze jsou dostupné ve formě textových či excelových souborů na základě žádosti podané na Ministerstvo zdravotnictví. Kompletní seznam a popis databází, společně s postupem předání dat, najdete zde.

Všechny databáze jsou v češtině. Kontaktní osoba: Tomáš Trochtomas.troch@mzcr.cz.

Emerging Markets Information Service (EMIS)

Emerging Markets Information Service (EMIS) je databáze poskytující přehledy jednotlivých odvětví, makroekonomické přehledy, firemní údaje a výkazy, ekonomické výzkumy a analýzy, včetně např. měření politická rizika v zemích. V současné době je studentům Fakulty sociálních věd dostupná oblast střední a východní Evropy (CEE). Databáze EMIS pokrývá více než 125 rozvíjejících se trhů, zahrnuje firemní profily více než 3,6 milionu registrovaných i soukromých společností, nabízí jednotnou analýzu společností a průmyslových odvětví a poskytuje vlastní a vícezdrojové zprávy a výzkum od více než 20 000 publikací, které jsou dostupné prostřednictvím snadno použitelného rozhraní. Kromě toho nabízí monitoring tisku a fulltexty novinových článků. V databázi se vyhledává intuitivně, nabízí uživatelské rozhraní v češtině a několika dalších jazycích. Uživatelský manuál naleznete zdePřístup do databáze bude ukončen na konci roku 2020.

Přístup je zajištěn pro 5 uživatelů, kteři jsou současně přihlášení. Pro detailnější informace navštivte stránky knihovny FSV zde. Kontaktní osoba pro případ potíží: Jiří Kukačka Pro přímý (vzdálený) přístup klikněte zde.

Factiva (Dow Jones)

Informační zdroj zpřístupňující klíčové informace především z oblasti obchodu a ekonomiky, umožňující přístup mj. k fulltextu světových deníků i k jejich archivům. Factiva obsahuje např. následující zdroje: více než 600 průběžně aktualizovaných zpravodajských zdrojů (newswires) vč. výhradní kombinace zdrojů od Dow Jones a Reuters; aktuální denní obsah novin The Wall Street Journal, Financial Times, The New York Times a další; všeobecná a odborná periodika jako The Economist, Forbes, Fortune; obchodní výkazy, makroekonomická data, analytické nástroje, průmyslové, obchodní a burzovní přehledy.

Přístup je zajištěn pro 5 uživatelů, kteři jsou současně přihlášení. Pro detailnější informace navštivte stránky knihovny FSV zde. Kontaktní osoba pro případ potíží: Jiří Kukačka Pro přímý (vzdálený) přístup klikněte zde.

MagnusWeb

MagnusWeb představuje rozsáhlou databázi hospodářských informací obsahující fakta a údaje o českých podnicích, kapitálovém trhu, oborech a dalších ekonomických kategoriích. Pokrývá všechny ekonomické subjekty - právnické osoby - registrované v ČR. Nabízí rozsáhlou databázi finančních výkazů, informace o vlastnických strukturách a personálním obsazení firem. Sleduje významné události firem, jakými jsou valné hromady, významné zakázky a investice, fúze a akvizice, úpadky, insolvence a jiné. Precizně zpracovává údaje o cenných papírech a umožňuje zobrazovat kurzovní lístky. Zahrnuje archiv elektronických firemních dokumentů. Obsahuje funkční nástroje na prohledávání vazeb (i skrytých) mezi subjekty, moduly pro práci s účetními výkazy (časové řady, export dat), nástroje pro hromadné datové výstupy dle uživatelem zadaných kriterií (OKEČ, počet zaměstnanců, výše tržeb, aj.). Pro detailnější informace čtěte přílohu.

K dispozici máme 3 přístupy do MagnusWebu. Student IES, který o přístup projeví zájem a podpisem smlouvy vyjádří souhlas s podmínkami používání uživatelského konta, bude mít k dispozici data po dobu minimálně 10 dní, do doby než podepíše smlouvu další student. Přístupová práva do aplikace přiděluje Dagmar Schnellerová.

Open data: Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí ČR zpřístupnilo portál Otevřená data. Portál obsahuje katalogy datových sad, které Ministerstvo zveřejňuje nebo plánuje zveřejnit. Před použitím dat si přečtěte podmínky užívání. Pokud máte konkrétní námět, jak data doplnit a zpřesnit, pište prosím našemu absolventu a koordinátoru otevírání dat na Ministerstvu financí ČR na email: martin.kopecek@mfcr.cz.

Thomson Reuters/Refinitiv Eikon s Datastreamem

Thomson Reuters/Refinitiv Eikon umožňuje sledovat vývoj trhů v reálném čase a stahovat historická data (ceny akcií, indexy, makroekonomické indikátory, apod.) pro výzkumné účely.

Přístup do databáze je poskytnut každý semestr 12 studentům (období od 1.1. do 30.6. a od 1. 7. do 30. 12.), kteří o přístup projeví zájem a podpisem smlouvy vyjádří souhlas s podmínkami používání uživatelského konta. Pro získání uživatelského jména a hesla navštivte Dagmar Schnellerovou. Kontaktní osoba pro případ potíží: Jiří Kukačka. Přístupy do systému Thomson Reuters/Refinitiv Eikon jsou dva: funkčně částečně omezený Web Access pro rychlý přístup k datům na jakémkoli zařízení bez potřeby instalace nebo TR Eikon aplikace (instalace na Windows 7 a vyšší + Add-In do MS Excel, podporuje "fakultní" MS Office 365, dostupná na všech počítačích v místnosti č. 016) pro plnohodnotný download dat pomocí funkcí do Excelu. Podrobný seznam rozdílů naleznete v příloze. Rozcestník přístupů naleznete zde.

Pro nové uživatele databáze Eikon probíhají dvakrát ročně pravidelné úvodní tutoriály zaměřené na ovládání databáze a efektivní vyhledávání a stahování dat. Tutoriály se konají v termínech 25. února a 13. října vždy od 9:30 do cca 11 hod online prostřednictvím Microsoft Teams. Tutoriálem Vás provede Alena Štifterová. Je doporučeno mít na svém osobním počítači nainstalovanou funkční verzi Eikonu.

Je nutná předchozí registrace alespoň 1 den předem na jiri.kukacka@fsv.cuni.cz, v daný čas se poté připojte prostřednictvím tohoto linku: Join Microsoft Teams Meeting

Databáze CRIBIS

CRIBIS poskytovaná společností CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., je spolehlivým datovým zdrojem obsahujícím informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osob z České a Slovenské republiky, jež čerpá z více než 43 hlavních, přehledně unifikovaných a komplexních veřejných i neveřejných informačních zdrojů. Aplikace Cribis každému uživateli umožňuje komfortní přístup k užitečným informačním zdrojům umístěným v jedné strukturované webové aplikaci.

Studenti IES mají exkluzivní přístup do této aplikace v místnosti č. 602 na 1 počítači naproti vstupním dveřím (počítač číslo 1084, který má mj. i scanner). Spuštění databáze probíhá přes ikonu "CRIBIS" na ploše tohoto počítače. Před použitím této databáze je třeba podepsat registrační list na vrátnici, což reflektuje dohodu s provozovatelem databáze. Kontaktní osoba pro případ potíží: Petr Teplý.

Stahování vědeckých článků

Charles University EZproxy Portal (vyžaduje login pomocí hesla Centrální autentizační služby UK) nabízí rozličné elektronické informační zdroje, ze kterých můžete stahovat vedecké články s omezeným (placeným) přístupem.

Jednoduchý a efektivní "trik" na stahování paperů lze využít následovně. Představte si, že byste rádi získali např. jeden z nejvíce citovaných nedávných článků z časopisu Journal of Finance od autorů Andrei Shleifer a Robert W. Vishny, který najdete na adrese https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x. Standardně, pokud váš osobní počítač není připojen k síti eduroam, byste neměli mít možnost si tento článek s placeným přístupem stáhnout (.pdf). Pokud ale vložíte ".ezproxy.is.cuni.cz" hned za ".com" v původní adrese (tzn. použijete https://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x), po přihlášení do systému CAS si již budete moci tento článek ve formátu .pdf stáhnout bezplatně.

Poznámka: tento trik nefunguje pro všechny časopisy ani vydavatele, ale pro většinu ano.

Noviny a časopisy

Financial Times je jeden z nejvýznamnějších deníků světa. Poskytuje rozsáhlé a nejaktuálnější zprávy, komentáře a analýzy dat pro globální obchodní komunitu a další čtenáře. Dostupný je online v knihovně IES, vždy 1 studentovi, přístup na 1 počítači zprostředkuje obsluha knihovny.

(další vyžadují login pomocí hesla Centrální autentizační služby UK):

Články z aktuálního vydání měsíčníku The Banker naleznete v databázi Factiva. Pro přímý přístup využijte proklik a poté pokračujte na "Factiva".

Články z aktuální vydání The Wall Street Journal naleznete v databázi Factiva. Pro přímý přístup využijte proklik a poté pokračujte na "Factiva".

Library Press Display nabízí náhledy aktuálních čísel mnoha českých (HN, LN, MF DNES, Ekonom, Respekt, ...)  i zahraničních (The Washington Post, The Guardian, The Daily Telegraph, ...) novin a časopisů.

E-knihy

(vyžaduje login pomocí hesla Centrální autentizační služby UK)

Pro studenty ekonomie a financí jsou k dispozici nové e-knihy převážně z oblasti ekonometrie a veřejných financí. Neúplný seznam (bez nových knih zakoupených v roce 2019) je dostupný zde.

E-knihy jsou dostupné uživatelům z UK z následujících databází:

 • ProQuest Ebook Central - unikátní a rozsáhlá kolekce odborných elektronických knih z produkce řady významných vydavatelů (např. Cambridge University Press, Greenwood Press, John Wiley & Sons, S. Karger, McGraw-Hill Book Companies, MIT Press, Palgrave Macmillan, Routledge, Springer/Kluwer a další)
 • EBSCO eBooks
 • Taylor & Francis Group eBooks
 • všechny knihy jsou postupně přidávány do vyhledávače UK-AŽ, aby byly dostupné z jednoho prostředí

Software

Mathematica

Wolfram Mathematica je moderní výpočetní software zahrnující všechny oblasti technické výpočetní techniky včetně neuronových sítí, strojového učení, zpracování obrazu, geometrie, datové vědy, vizualizace a dalších. Podporované platformy: Windows, Macintosh a Linux.

Mathematica je standardně dostupná na všech počítačích v místnosti č. 016. Studentům je dále poskytována licence "Mathematica for Students for Sites" pro vzdělávací účely, která umožňuje instalovat plnohodnotnou kopii softwaru Mathematica na osobní počítač. Pro stáhnutí software a získání aktivačního klíče postupujte podle těchto pokynů. Kontaktní osoba pro případ potíží: Jaromír Baxa.

Pozn.: vyučujícím je poskytována licence "Mathematica for Sites". Kontaktujte Jaromíra Baxu pro instrukce k instalaci.

MATLAB - nová licence pro UK

MATLAB (maticové laboratoř) je multi-paradigmické numerické výpočetní prostředí. Jakožto programovací jazyk vyvinutý firmou MathWorks, MATLAB umožňuje manipulaci s maticemi, kreslení funkcí a dat, implementaci algoritmů, vytváření uživatelských rozhraní a propojení s programy napsanými v jiných jazycích.

MATLAB je standardně dostupný na všech počítačích v místnosti č. 016. Nově mohou studenti i vyučující využívat plnou licenci MATLABu na vlastních počítačích bez nutnosti komplikovaného připojení přes licenční server. Univerzita Karlova má k dispozici nejen samotný software a veškeré toolboxy, ale také celou řadu on-line kurzů a přístup k podpoře. Více informací jak získat univerzitní licenci je k dispozici zde.

Stávající uživatelé Matlabu pod licencí IES mohou být v průběhu instalace požádání o deaktivaci původní licence na webu MathWorks. Kontaktní osoba pro případ potíží: Jaromír Baxa.

Stata

Stata je univerzální statistický balík vytvořený firmou StataCorp. Většina jeho uživatelů pracuje ve výzkumu, zejména v oblasti ekonomie, sociologie, politologie a dalších. Funkce softwaru Stata zahrnují správu dat, statistickou analýzu, grafiku, simulace, regresi a vlastní programování.

Stata je standardně dostupná na všech počítačích v místnosti č. 016.

iMac Pro stanice pro náročné výpočty

Na podporu výpočetně náročných studentských projektů (Bc. a Mgr.) a diplomových/bakalářských prací byly na IES pořízeny dvě výpočetní stanice iMac Pro.

Počítač v 503:

 • 2,3GHz 18-jádrový Intel Xeon W, Turbo Boost až 4,3 GHz
 • 64 GB 2666MHz paměti DDR4 ECC
 • grafická karta: Radeon Pro Vega 56 s 8 GB paměti HBM2
 • 1 TB SSD

Počítač v 602:

 • 3,0GHz 10-jádrový Intel Xeon W, Turbo Boost až 4,5 GHz
 • 32 GB 2666MHz paměti DDR4 ECC
 • grafická karta: Radeon Pro Vega 56 s 8 GB paměti HBM2
 • 1TB SSD

V případě zájmu o využití této výpočetní kapacity se obraťte se na jednoho z administrátorů: Jozef BaruníkLuboš HanusJiří Kukačka a následně vyplňte, prosíme, tento formulář (vyplněné informace ostatních uživatelů můžete zobrazit zde).

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance