Studentská ombudsmanka IES

Studentská ombudsmanka IES

Studentští ombudsmani jsou ochránci práv studentů Fakulty sociálních věd UK.
Jejich cílem je zajistit efektivní a rychlé řešení široce definovaných problémů na straně studentů a studentek, a to ať už se jedná o problémy studijního rázu nebo i závažnější záležitosti, se kterými se mohou studenti a studentky potýkat. Celkově se studentští ombudsmani snaží vytvářet na fakultě kolegiální prostředí a podporovat celkový well-being. 

Na dovolání se svých práv v rámci studia a působení v rámci akademické obce mají právo všichni studenti i zaměstnanci fakulty.  
Každý institut má svého zvoleného ombudsmana (více informací na ZDE na webu FSV UK).

Studentskou ombudsmankou za IES je v roce 2023 Miriama Sokoláková,
zastihnete ji na mailu ombudsman.ies@fsv.cuni.cz

Ombudsmani se mohou zabývat i případy neetického či neprofesionálního jednání zaměstnanců FSV UK vůči studentům a studentkám fakulty, diskriminací, šikanou či jinými formami nevhodného chování. Studentští ombudsmani nejsou z povahy své funkce v řešení sporů a problému odborníky. Jsou spíše mediátory, zprostředkovateli, poradci. Ve spolupráci s dalšími orgány fakulty se zasazují o to, aby byly problémy studentů a studentek skutečně řešeny. 

Institut studentských ombudsmanů představuje další podpůrný orgán, který doplňuje již existující strukturu na FSV UK.
Oporu nacházejí studentští ombudsmani rovněž v rámci Akademického senátu FSV UK a úzce spolupracují se Sociální komisí AS FSV UK, která jejich pozici zřizuje. Studenti a studentky tedy nemusí se svými podněty kontaktovat pouze ombudsmana nebo ombudsmanku ze svého institutu.

Příští volby studentských ombudsmanů proběhnou na začátku zimního semestru.
Sledujte web a sociální sítě, kde včas zveřejníme bližší informace.