Pravidla studia

Obecné podmínky doktorského studia jsou upraveny Zákonem 111/1998 Sb. o vysokých školáchPravidly studia Fakulty sociálních věd a Opatřením děkana č. 27/2017 - Organizace doktorského studia na FSV UK. Jejich konkretizací pro doktorské studium ekonomie a financí na IES je Rámcový studijní plán oboru Ekonomie a finance, schválený Oborovou radou doktorského studijního programu ekonomie a financí na IES.
 

Kompletní informace o průběhu doktorského studia obsahuje Handbook for Doctoral Students. Prezentace pro doktorské studenty ze začátku semestru je ke stažení zde: Prezentace.
 

Formuláře

Veřejný kalendář pro doktorandy IES (IES PhD Calendar) obsahující termíny státních doktorských zkoušek a jiných relevantních událostí je k dispozici zde.

Přehled účasti na obhajobách

Termíny státních doktorských zkoušek:

Pro bližší informace týkající se termínů kontaktujte Jana Žáčka prostřednictvím emailu jan.zacek(at)fsv.cuni.cz. Přihlášky odevzdávejte 6 týdnů před termínem.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance