FAQ

Kde mohu najít informace o předmětech, tématech prací a konzultačních hodinách pedagogů?

SIS UK obsahuje kurzy, sylaby, odkazy na materiály ke kurzům, případně na webstránky pedagogů, emaily pedagogů, zapisování se na předměty a zkoušky, nově jsou zde uvedeny konzultační hodiny pedagogů. Tyto informace (mimo zapisování na předměty, zkoušky a zadávání témat prací) naleznete též na naší stránce IES.

Kde najdu informaci o nemoci pedagoga, přesunu či zrušení konzultačních hodin, nebo zrušení semináře či přednášky?

Učitelé zasílají hromadným emailem tyto informace jen studentům příslušných kurzů. Udržujte proto v systému SIS UK aktuální vaši emailovou adresu. Jinou možností oznámení změn či nemoci je vyvěšení informace na nástěnce  kurzu v systému SIS. Zjistěte, jak to dělá příslušný vyučující. Informace mohou být též vloženy na stránkách jednotlivých vyučujících či  bakalářských či magisterských předmětů IES. Prioritou je ovšem SIS.

Kde najdu rozvrh?

Rozvrh je opět v SIS, pro zjednodušení bývá i na našich stránkách IES.

Kdy platí konzultační hodiny pedagoga?

Vypsané konzultační hodiny pedagoga platí pouze v době výuky. Ve zkouškovém období a během letních prázdnin se musíte s vyučujícím domluvit, a to nejlépe emailem.

Jak se dozvím termíny pro plnění studijních povinností?

Platný harmonogram akademického roku naleznete zde.

Jak se přihlásím na Bc nebo Mgr SZK?

Souhrn všech podkladů, které je nutno v termínu stanoveném harmonogramem odevzdat na sekretariát je uveden pro magistry zde a pro bakaláře zde, stejně jako okruhy k přípravě na SZK, vzor posudku práce a příslušná opatření, která se toho týkají.

Mohou mi být uznány kredity za předměty složené v dřívějším studiu? Jak probíhá uznávání předmětů z Erasmu?

Obecná pravidla pro uznávání předmětů v bakalářském studiu naleznete zde.

Jak vyřeším problém se studiem předmětu nebo s organizací studia?

  • Studijní problémy, připomínky k výuce předmětu je dobré včas komunikovat s vyučujícím, problémy s organizací studia se sekretariátem a garantem studijního oboru.
  • Připomínky k výuce předmětu napište do slovních poznámek v rámci pravidelného hodnocení předmětu.
  • Dále podněty a připomínky je možné předat zástupci studentů (Viktor Feedback), která/který je předává každý semestr vedení institutu.
  • Je také možné využívat schránku pro anonymní návrhy a stížnosti umístěnou v suterénu budovy (naproti výtahu).

Vedení institutu připomínky a návrhy reflektuje ve své odpovědi za AR2017/18AR2016/2017, AR2015/2016AR 2014/2015, LS 2013/14ZS 2013/14ZS 2011/12, LS 2010/11, ZS 2010/11.

Další zajímavé otázky a odpovědi naleznete zde.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance